Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Techmania Science Center - Wissenschaft spielerisch! 
 • Techmania Science Center – Věda hrou!  
 •  
 • Tylova 1/57 
 • 316 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Techmania Science Center - Wissenschaft spielerisch!

Das Pilsener Science Centrum Techmania ist in der Tschechischen Republik ein einmaliges Projekt, das jeden davon überzeugt, dass man mit der Wissenschaft nicht nur forschen, sondern auch spielen kann.

Techmania, die im Areal von Škoda-Werken seit November 2008 wirkt, bringt Unterhaltung und Belehrung nicht nur für Schulgruppen, sondern auch für Familien und die breite Öffentlichkeit. In Techmania kann man eine Reihe von Denkaufgaben und wissenschaftlichen Spielzeugen ausprobieren, welche Ihre Fertigkeit, Geduld und die Kombinationsfähigkeiten auf die Probe stellen. Sie können sich unikale historische Lokomotiven, die nirgend in der Welt vorzufinden sind, ansehen. Die Besucher erleben hier die wissenschaftlichen Shows, bei den sich ihnen wörtlich die Haare auf dem Kopf sträuben werden: Sie können mit der statischen Elektrizität, dem nicht Newtonschen Fluid, oder mit verschiedenen Gasen und Druck spielen.

Es erwartet Sie eine Wanderexposition, genau so wie sechs Zehner origineller Geräte, von den Sie lernen die Physik und Chemie zu verstehen. Sie können sich hier auch mit der rekonstruierten Dampfmaschine aus dem Jahre 1909 und den Zehnern von Modellen der Lokomotiven oder Trolleybusse bekannt machen.

In Techmania siedelt ebenfalls das Informationszentrum Europe Direct Plzeň, welche den Besuchern beliebige Informationen über die Europäische Union kostenlos vermittelt und stellt die "kontroverse" Plastik Entropa vor. Falls Sie über die Aktivitäten von Techmania mehr erfahren wollen, besuchen Sie www.techmania.cz. Oder noch besser - machen Sie einfach einen Ausflug direkt nach Pilsen!

Techmania bietet sowohl Dauer- als auch Wander-Expositionen an. Zu den Expositionen, die Sie immer in Techmania vorfinden, gehören:
 1. Edutorium: bis zu 60 interaktive, auf den Unterricht der Physik orientierte Exponate. Die Exposition, die häufig von den Schulgruppen für den Unterricht nach den Schulplänen ausgenutzt wird, ergänzt auch das Internet-WebEdutorium, eine originelle Enzyklopädie der Wissenschaft und Technik, welche über: http://www.techmania.cz/edutorium/ zugänglich ist.
 2. EsHatEinenHaken: Drei Zehner von Kopfzerbrechen und unterhaltsamen Spielzeugen, die in sich ein physikalisches Prinzip (zum Beispiel die Grundlagen der Mechanik, das Gesetz der Erhaltung der Masse usw.) verbergen und Fertigkeit, Scharfsinn, und die Kombinationsfähigkeiten der Besucher üben.
 3. Die Škoda-Exposition: hier nähern wir uns vermutlich am meisten dem Konzept des technischen Museums, was wir nicht sind. Durch unsere Verbindung mit ŠKODA Investment, durch unseren Sitz im Škoda-Areal und hauptsächlich durch die Tatsache, dass Pilsen kein Betriebsmuseum von Škoda hat, haben wir uns entschlossen - wieder einmal in der interaktiven Form - die Geschichte und die Gegenwart des Škoda-Unternehmens vorzustellen. Zu sehen sind z.B. drei technische Unikate: die erste Laminat-Lokomotive weltweit (die sog. 32 E, 1963), die älteste erhaltene elektrische Lokomotive, die Škoda produziert hat (sog. 2 Elo, 1928) und die Dampfmaschine MARX (1909), die seiner Zeit den Höhepunkt der Škoda-Technik dargestellt hat.


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort


Bis 2014 soll das Angebot auf eine Fläche von 30.000 Quadratmetern erweitert werden. Die Initiatoren versuchen mit diesem Projekt auf das rückläufige Interesse an technischen Bereichen in der Tschechischen Republik zu reagieren.

Das Techmania Science Center bietet ein kostenloses Programm, zusätzlich zu den thematisch ausgerichteten Programme für alle Schularten.

Was wird geboten? Von Montag bis Freitag um 12.30 Uhr ist der van de Graaff Generator mit 200.000 Volt in seinem Element. Mehr als 60 interaktive Versuche stehen zum Ausprobieren zur Verfügung. Manche sind lustig, manche überraschend, alle sind interessant. Durchs Versuchen kannst du herauszufinden, wie und warum Dinge funktionieren. Hier kann mit Tönen, mit Farbe, Licht und Schatten experimentiert werden, hier werden optische Täuschungen offenbar und führen „nicht hinters Licht“.

Du wirst staunen: Wissenschaft und Technologie umgeben uns bei jedem Schritt, Physik und Mathematik sind in gewöhnlichen Dingen des Lebens verborgen und begegnen uns täglich. Von Langeweile keine Spur. Das ist nur eine kleine Auswahl, auf Schritt und Tritt begegnet der Besucher zum Teil abenteuerlichen Experimenten, nahezu alle können allein durchgeführt werden.

Schulklassen: Hier empfehlen wir die Bestellung eines Programms. Für das kostenlose Programm beträgt die empfohlene Aufenthaltsdauer 2-3 Stunden. Thematische Programme beginnen um 9.00, 11.00, 13.00 und 15.00 Uhr. Die Länge eines bestimmten Programms hängt ab von der gewählten Thematik.
Gruppenstärke für Schulen: Mindestens 10 und maximal 25 Schüler.

Genaue Öffnungszeiten, Eintrittspreise + Gruppenführungen bitte den Webseiten entnehmen.

Techmania Science Center – Věda hrou!

Plzeňské science centrum Techmania je v České republice ojedinělým projektem, který každého přesvědčí, že o vědě je možné nejen bádat, ale také si s ní lze hrát.

Techmania, která funguje v areálu Škodových závodů od listopadu roku 2008, přináší zábavu a poučení nejen školním skupinám, ale i rodinám a široké veřejnosti. V Techmanii je možné vyzkoušet si řadu hlavolamů a vědeckých hraček, které procvičí Vaši zručnost, trpělivost a kombinační schopnosti. Můžete se podívat na unikátní historické lokomotivy, které nemají nikde jinde na světě. Návštěvníci zde zažijí vědecké show, ze kterých jim doslova vstanou vlasy na hlavě: mohou si pohrát se statickou elektřinou, nenewtonskou kapalinou nebo s různými plyny a tlaky.

Čeká na Vás putovní expozice, stejně jako šest desítek originálních přístrojů, které Vás hravě naučí fyzice i chemii. Seznámit se zde můžete i se zrekonstruovaným parním strojem z roku 1909 a desítkami modelů lokomotiv či trolejbusů.  

V Techmanii rovněž sídlí informační středisko Europe Direct Plzeň, které návštěvníkům zdarma zprostředkuje jakékoliv informace o Evropské unii a představí „kontroverzní“ plastiku Entropa. Chcete-li se o činnosti Techmanie dozvědět více, navštivte www.techmania.cz. Anebo ještě lépe – udělejte si výlet do přímo do Plzně!   

Techmania nabízí permanentní i putovní expozice. Mezi ty, se kterými se v Techmanii můžete setkat vždy, patří:

 1. Edutorium: na 60 interaktivních exponátů zaměřených na výuku fyziky. Expozici, která je hojně využívána např. školními skupinami pro výuku dle osnov, doplňuje i internetové WebEdutoium, originální encyklopedie vědy a techniky dostupná přes:  http://www.techmania.cz/edutorium/
 2. MáToHáček: tři desítky hlavolamů a zábavných hraček, které v sobě ukrývají fyzikální princip (např. základy mechaniky, zákon zachování hmotnosti atd.) a cvičí zručnost, postřeh, trpělivost a kombinační schopnosti návštěvníků. 
 3. Expozice Škoda: zde se asi nejvíce přibližujeme konceptu technického muzea, jímž nejsme. Svou provázaností se ŠKODA Investment, sídlem ve škodováckém areálu a hlavně faktem, že Plzeň nemá podnikové muzeu Škodovky, jsme se rozhodli opět interaktivní formou představit historii a současnost společnosti Škoda. K vidění jsou např. tři  technické unikáty: první laminátová lokomotiva na světě (tzv. 32 E, rok 1963), nejstarší dochované elektrická lokomotiva, kterou Škodovka  vyrobila (tzv. 2Elo, rok 1928) a praní stroj MARX (r.v. 1909), jenž  byl ve své době vrcholem "škodovácké" techniky.


Česko-německé místo setkávání

Do roku 2014 má být nabídka centra rozšířena až na plochu 30.000 m2. Iniciátoři se tak tímto projektem pokouší reagovat na ustupující zájem o technické obory v České republice.

Techmania Science Center nabízí bezplatný program, dodatečně k tematicky zaměřeným programům pro všechny typy škol.

Co je nabízeno? Od pondělí do pátku je ve 12.30 h. na programu van de Graafův generátor s 200.000 volty. Můžete vyzkoušet více než 60 interaktivních pokusů. Některé jsou veselé, některé překvapivé, ale všechny jsou zajímavé. Vyzkoušením můžeš zjistit, jak a proč věci fungují. Je zde experimentováno s tóny, barvami, světlem a stínem a budou odhaleny optické klamy.

Budeš se divit: Věda a technologie nás obklopují na každém kroku, fyzika a matematika jsou schovány v běžných věcech života a denně nás provázejí. Rozhodně se nebudeš nudit. A to je jen malý výběr, na každém kroku návštěvníka potkají napínavé pokusy, téměř všechny může provádět sám.

Školní třídy: Zde doporučujeme objednání celého programu. Doporučený bezplatný program trvá 2-3 hodiny. Tematické programy začínají v 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 h. Délka programu závisí na zvolené tematice.

O přesné otevírací době, cenách vstupenek + skupinových prohlídkách se informujte zde.
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-So: 09.00-17.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca.5,60 / Studenten, Senioren, Menschen mit Behinderung 3,60 / Gruppen ab 10 Personen 3,00 pro Person / Kinder bis 4 Jahre mit päd. Leitung - kostenlos
 • Otevírací doba:
 • Po-Ne: 09.00-17.00 hodin
 • Vstupné v Kč: 140,- / studenti, důchodci, ZTP 90,- / Skupiny nad 10 osob 75,- osoba / rodinné 300,- / děti do 4 let a pedagogičtí pracovníci všech typů škol: volný vstup

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,145 Sek. | Speicherverbrauch: 4,12 MB / 4,33 MB