Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kos, Štěpán - Klavierspieler 
  • Kos, Štěpán - klavírista 
  •  
  • Tř.1.Máje 270 
  • 330 12 Horní Bříza 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kos, Štěpán - Klavierspieler

Štěpán Kos wurde im Jahre 1975 geboren. Er stammt aus einer Musikerfamilie, beide Eltern sind professionelle Musiker, sein älterer Bruder Martin ist Konzertmeister im Kammerorchester Suk. Štěpán Kos absolvierte das Konservatorium in Pilsen bei Prof. Věra Müllerová, danach studierte er an der Akademie der musischen Künste in Prag unter Leitung des ausgezeichneten Pädagogen Ivan Klánský. Štěpán Kos ist einer der hervorragendsten Klavierspieler der jungen Generation. Seit seiner Studienzeit nimmt er mit großen Erfolgen an innländischen und internationalen Klavier-Wettbewerben teil. Er tritt einzeln auf oder in Kammerprogrammen (oft mit seinem Bruder Martin, als Mitglied des Mladota Ensemble, Ensemble Martinů, er arbeitete auch mit dem Tschechischen Nonett und dem Prager Quintett zusammen). Sein ungewöhnlich breites Repertoire, das von Barockwerken bis hin zu zeitgemäßen Kompositionen reicht, ermöglicht ihm Konzerte mit Stücken eines Komponisten zu spielen. Geschätzt sind besonders seine Haydn- und Liszt-Kreationen.

Kos, Štěpán - klavírista

Štěpán Kos se narodil v roce 1975. Pochází z muzikantské rodiny, oba rodiče jsou profesionálními hudebníky, starší bratr Martin je koncertním mistrem Sukova komorního orchestru. Štěpán Kos vystudoval Konzervatoř v Plzni u prof. Věry Müllerové, poté Akademii múzických umění v Praze pod vedením vynikajícího pedagoga Ivana Klánského. Štěpán Kos je jedním z vynikajících klavíristů mladé generace. Již od dob studií se s velkými úspěchy zúčastňuje národních a mezinárodních klavírních soutěží. Vystupuje v sólových recitálech nebo komorních programech (často se svým bratrem Martinem, jako člen Mladota ensemble, Ensemble Martinů, spolupracoval též s Českým nonetem a Pražským dechovým kvintetem). Jeho neobyčejně široký repertoár, který sahá od barokních děl až po kompozice současných autorů, mu umožňuje hrát koncerty ze skladeb jednoho autora. Ceněny jsou zejména jeho Haydnovské a Lisztovské kreace.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB