Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Berufliche Oberschule Regensburg 
 • Vyšší odborná střední škola Řezno 
 •  
 • Fort-Skelly-Str. 31 
 • 93053 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Berufliche Oberschule Regensburg

Die Berufsoberschule Regensburg setzt sich aus der Staatlichen Fachoberschule mit den Ausbildungsrichtungen Sozialwesen, Technik und Wirtschaft und aus der Staatlichen Berufsoberschule mit den Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen zusammen. Diese Schule vermittelt die Fachhochschulreife und die Hochschulreife. Die Schule hat projektorientierte Partnerschaften mit Italien, Polen, Tschechien und Ungarn. Mit der Höheren Fachschule für Sozialpädagogik mit angliedertem Gymnasium Prag besteht seit 1997 eine Partnerschaft. In erster Linie werden mit Prag Projekte aus der Sozialpädagogik gemeinsam realisiert. (Jugendarbeit, Altenpflege). Zusammen mit dem Projekt JANA der Regierung der Oberpfalz wurde von den Jugendlichen im Schuljahr 2004/2005 für das Schuljahr 2005/2006 ein Jugend - Kalender bezogen auf Sexualaufklärung, AIDS-Prävention und Drogenprävention entwickelt und an den Hauptschulen im bayerischen Grenzgebiet und bei entsprechenden Schulen in Tschechien mit einer Stückzahl von 30.000 verteilt. Aktuell erstellten Arbeitsgruppen von Schülern der FOS-Regensburg mit Schülern der polnischen (Gronowo bei Torun) und Prager Partnerschule ein Compendium im Schuljahr 2007/2008 mit dem Thema: "Kopernikus und Kepler - Zwei Europäer verbinden Deutschland, Polen und Tschechien" Dieses Projekt ist unter www.fos-regensburg.de (FOS-Schulleben-Projekte-Kopernikus Kepler) in deutscher, polnischer und tschechischer Sprache abrufbar. Die Förderung des Projektes übernahm die Institution "junge Wege in Europa" (Bosch Stiftung Berlin). Das Projekt wird am 24.11.2008 in Berlin prämiert.

Vyšší odborná střední škola Řezno

Vyšší střední odborná škola v Regensburgu se skládá ze Státní vyšší odborné střední školy se zaměřením na sociální obory, techniku a ekonomiku a Státní vyšší odborné střední školy se vzdělávacími směry Technika a Sociální obory. Tato škola poskytuje vzdělání s maturitou a připravuje studenty ke studiu na vysokých odborných školách a vysokých školách. Škola má projektově orientované partnerství s Itálií, Polskem, Českou repubikou a Maďarskem. S Vyšší odbornou školou pro sociální pedagogiku s přičleněným gymnásiem v Praze existuje partnerství od roku 1997. V první řadě jsou s Prahou společně realizované projekty ze sociální pedagogiky (Práce s mládeží, Péče o staré lidi). Společně s vládním projektem Horního Falcka JANA byl mladistvými vyvinut ve školním roce 2004/2005 pro školní rok 2005/2006 kalendář pro mládež vztahující se k sexuální osvětě, k prevenci AIDS a drogové provenci a byl distribuován na II.stupni základních škol v bavorském příhraničí a v příslušných školách v Čechách v počtu 30.000 exemplářů. Aktuálně vytvořili pracovní skupiny žáků FOS-Regensburg společně se žáky polské (Gronowo u Toruně) a pražské partnerké školy Compendium ve školním roce 2007/2008 projekt na téma: "Koperník a Kepler - Dva Evropané spojují Německo, Polsko a Česko" Tento projekt najdete pod www.fos-regensburg.de (FOS-Schulleben-Projekte-Kopernikus Kepler) které jsou k dispozici v němčině, polštině a češtině. Finanční podporu projektu převzala instituce "Mladé cesty v Evropě" (Nadace Bosch Stiftung Berlín). Projekt bude 24.11.2008 oceněn v Berlíně.
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Donnerstag: 08.00-12.00 und 14.00-16.30 Uhr Freitag: 08.00-13.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až čtvrtek: 08.00-12.00 a 14.00-16.30 hod. Pátek: 08.00-13.00 hod.
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB