Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Museum am Maxplatz 
 • Muzeum na Maxplatz 
 •  
 • Maxplatz 5-9 
 • 95111 Rehau 
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Museum am Maxplatz

Ausstellungsräume im Alten Rathaus

In den Räumen des alten Rathauses wurde 1985 das Museum der Stadt Rehau eröffnet. Es präsentiert auf zwei Etagen die Geschichte der Stadt, die hauptsächlich durch das Gerberhandwerk, das Brauwesen und die Porzellanindustrie geprägt ist. Das Museum zeigt des Weiteren Heimatstuben, eine komplette Schmiede sowie die Einrichtung einer ehemaligen Drogerie. Die Stadtgeschichtliche Sammlung veranschaulicht die Entwicklung von Rehau in den vergangenen Jahrhunderten. Die erste urkundliche Erwähnung, die Verleihung der Stadtrechte und die drei großen Stadtbrände stellen markante Ereignisse dar.

Den Mittelpunkt der Ausstellung bilden zwei handgefertigte Modelle der Rehauer Innenstadt. Eines repräsentiert die Situation vor dem verheerenden dritten Stadtbrand von 1817, das andere zeigt das Straßenbild nach dem Wiederaufbau, bei dem ein völlig neues Konzept der Städteplanung umgesetzt wurde. Perlen, Porzellan, Plastik Fließendes sauberes Wasser und das Vorkommen von Bachforellen sind die Voraussetzungen für die Ansiedlung von Flussperlmuscheln. Solche idealen Umweltbedingungen boten die Flüsse in der Region, sodass im 18. Jahrhundert die Perlfischerei einsetzte.

Die Stadtgeschichte nachhaltig geprägt haben die Porzellanmanufakturen Zeh, Scherzer & Co., gegründet 1880, und Hertel, Jacob & Co., 1906 hervorgegangen aus Schödl, Jacob & Co. Beide produzierten bis in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts vorwiegend Gebrauchsgeschirr, hochwertige Geschenkartikel und Zierobjekte. Als eine Station der Deutschen Porzellanstraße erinnert die Stadt Rehau an die einst vor Ort ansässigen Manufakturen.

Trachten, Glaswaren, Bilder und Möbel dokumentieren in der Schlesischen und der Ascher Heimatstube die Geschichte der Vertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Rehau eine neue Heimat fanden. An die in der Weberei beschäftigten Sudentendeutschen erinnert die Roßbacher Weberstube mit Stoffen und Jacquard-Webstühlen. Die Stiftung Ascher Kulturbesitz unterhält neben der Heimatstube das Ascher Archiv mit zahlreichen Dokumenten zum alten Asch.

Dem Museum am Maxplatz angegliedert ist die Puppen- und Spielzeugsammlung - Walter Stiftung Rehau. Sie umfasst ca. 340 Puppen aus der Zeit zwischen 1870 und 1970 von namhaften Herstellern wie Käthe Kruse und Schildkröt.

Muzeum na Maxplatz

Výstavní prostory ve Staré radnici

V prostorách Staré radnice bylo v roce 1985 otevřeno Muzeum města Rehau. Ve dvou poschodích prezentuje historii města, která se vyznačovala hlavně koželužstvím, pivovarnictvím a průmyslem porcelánu. Muzeum dále představuje typické jizby, kompletní kovárnu a zařízení bývalé drogerie. Sbírka o historii města přibližuje rozvoj města Rehau v uplynulých staletích. První písemná zmínka, udělení městských práv a tři velké městské požáry představují nejvýznamnější události.

Centrem výstavy jsou dva ručně zhotovené modely vnitřního města Rehau. Jeden model představuje stav před ničivým třetím požárem města v roce 1817, druhý model znázorňuje podobu ulic po nové výstavbě, přičemž byl využit zcela nový koncept plánování města. Perly, porcelán, plastika Tekoucí čistá voda a výskyt pstruhů potočních jsou předpokladem pro usídlení říčních perlorodek. Takové ideální podmínky skýtaly řeky v tomto regionu, takže v 18. století zde bylo založen lov perlorodek.

Obraz historie města vydatně spoluvytvářely porcelánky Zeh, Scherzer and Co., založené roku 1880, a Hertel, Jacob and Co., které vznikly v roce 1906 z manufaktur Schödl, Jacob and Co. Obě vyráběly až do 2. poloviny 20. století převážně užitkové nádobí, hodnotné dárkové zboží a okrasné předměty. Jako jedna ze zastávek na Německé porcelánové stezce připomíná město Rehau manufaktury, které kdysi měly na tomto místě sídlo.

Kroje, sklo, obrazy a nábytek dokumentují ve Slezské a Ašské jizbě dějiny odsunutých Němců, kteří po druhé světové válce našli v Rehau svoji novou vlast. Sudetské Němce zaměstnané v tkalcovně připomíná tkalcovna z Roßbachu s látkami a žakárovými tkalcovskými stavy. Nadace Ascher Kulturbesitz provozuje vedle jizby také Ašský archiv s četnými dokumenty o staré Aši.

K muzeu na Maxplatz je ještě připojena sbírka panenek a hraček - Walter Stiftung Rehau. Ta zahrnuje asi 340 panenek z doby mezi lety 1870 a 1970 od věhlasných výrobců jako Käthe Kruse a Schildkröt.
 • Öffnungszeiten:
 • Sonntag: 14:00-17:00 Uhr sowie auf Anfrage 
 • Otevírací doba:
 • Neděle: 14:00-17:00 hodin a po domluvě

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB