Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Aktionsbündnis Čerchov 
  • Akční spolek Čerchov 
  •  
  • Marktplatz 16 
  • 93449 Waldmünchen 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Aktionsbündnis Čerchov

Die Herausforderungen eines wachsenden Europas stellen sich für unsere bayerisch-böhmische Grenzregion seit vielen Jahren. Lange vor dem förmlichen EU-Beitritt der Tschechischen Republik am 1. Mai 2004 haben wir daher die Kooperation mit unseren tschechischen Nachbarn gesucht. Mit der Gründung des "grenzüberschreitenden Aktionsbündnisses Cerchov" im Frühjahr 2003 haben wir unsere Zusammenarbeit dann auf eine zukunftsfähige Grundlage gestellt. Im "grenzüberschreitenden Aktionsbündnis Cerchov" haben sich 6 bayerische und 15 tschechische Gemeinden rund um den Berg Cerchov/Schwarzkopf zusammengeschlossen. Auf bayerischer Seite umfasst das Aktionsgebiet den sog. Altlandkreis Waldmünchen (ehemaliger Landkreis Waldmünchen) mit den Städten Waldmünchen und Rötz sowie den Gemeinden Schönthal, Treffelstein, Tiefenbach und Gleißenberg. Auf tschechischer Seite gehören 15 Gemeinden der Mikroregion Chodska Liga dem Aktionsbündnis an: Klencí pod Cerchovem, Chodov, Trhanov, Pec pod Cerchovem, Luzenicky, Újezd, Ceská Kubice, Díly, Nemanice, Postrekov, Zdánov, Parezov, Otov, Vlkanov, Nový Kramolín.

Akční spolek Čerchov

S výzvami rostoucí Evropy je naše bavorsko-české pohraničí konfrontováno jiz mnoho let. Proto jsme uz dlouho před formálním vstupem České republiky do EU 1. května 2004 vyhledávali kooperaci s naším českým sousedem. Zalozením "přeshraničního Akčního spolku Čerchov" na jaře 2003 jsme naši spolupráci postavili na základy schopné budoucnosti. V "přeshraničním Akčním spolku Čerchov" se sloučilo 6 bavorských a 15 českých obcí okolo vrchu Čerchov/Schwarzkopf. Na bavorské straně toto akční území zahrnuje tzv. starookres Waldmünchen (dřívější okres Waldmünchen) s městy Waldmünchen a Rötz, a dále pak obce Schönthal, Treffelstein, Tiefenbach a Gleißenberg. Na české straně Akčnímu spolku nálezí 15 obcí mikroregionu Chodská Liga: Klenčí pod Čerchovem, Chodov, Trhanov, Pec pod Čerchovem, Luzeničky, Újezd, Česká Kubice, Díly, Nemanice, Postřekov, Zdánov, Pařezov, Otov, Vlkanov, Nový Kramolín.
Rendert Time: 0,180 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB