Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Naturschutzgebiet Čertova stěna - Luč 
  • Přírodní rezervace Čertova stěna - Luč 
  •  
  • 4 km západně od Vyššího Brodu 
  • 382 73 Vyšší Brod 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Naturschutzgebiet Čertova stěna - Luč

"Čertova stěna" (Teufelswand) ist eine der bekanntesten und häufig besuchten Felslandschaften in Südböhmen. Auf der etwa 10 ha grossen Fläche breitet sich über dem tiefen Moldau-Tal ein wilder, mit Granitblöcken übersäter Felsabhang aus. Das Gebiet liegt etwa 4 km westlich von Vyšší Brod an der Strasse nach Loučovice.

Es handelt sich um ein seltenes Naturgebilde, das durch den Einfluss von Frostwitterung auf das Granit-Massiv entstanden ist. Die Teufelswand ist von einem umfangreichen Steinmeer umgeben, das durch große Mengen von Granitblöcken gebildet wird. Unter ihm fliesst die Moldau durch ein Granit-Strombett, das man Teufels-Strom nennt. Das Strombett wird mit gewaltigen, oft mehrere Tonnen schweren Granitblöcken gefüllt. Über dem Tal erhebt sich in der Nähe des Parkplatzes bei der Teufelswand ein über 30 m hoher Felsenblock, Predigerstuhl genannt, von dem aus man eine sehr schöne Aussicht ins Tal hat.

Die Teufelswand wurde im Jahre 1956 zum Naturschutzgebiet erklärt, im engen Nebeneinander mit dem älterem Naturschutzgebiet Luč aus dem Jahre 1934, das zum Schutz des gleichnamigen Berges errichtet wurde. Im Jahre 1995 sind beide Naturschutzgebiete mit dem gemeinsamen Namen Teufelswand-Luč vereinigt worden. So entstand ein Naturschutzgebiet mit einer Fläche von fast 104 ha.

Přírodní rezervace Čertova stěna - Luč

Čertova stěna je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších skalních lokalit v jižních Čechách. Na rozloze přibližně 10 ha se nad hlubokým údolím Vltavy prostírá divoký skalní sráz posetý chaoticky nakupenými žulovými balvany. Území leží asi 4 km západně od Vyššího Brodu při silnici do Loučovic.

Jedná se o vzácný krajinný útvar vzniklý mrazovým zvětráváním žulového masivu. Vlastní Čertovu stěnu obklopuje rozsáhlé kamenné moře tvořené velkým množstvím žulových balvanů. Pod ním protéká Vltava balvanitým korytem, které je nazýváno Čertovy proudy. Řečiště je zaplněno mohutnými, mnohdy několikatunovými balvany. Nad údolím se v blízkosti parkoviště u Čertovy stěny vypíná přes 30 m vysoký skalní blok zvaný Čertova kazatelna, z něhož je velmi pěkný výhled do údolí.

Čertova stěna byla v roce 1956 vyhlášena přírodní rezervací v těsném sousedství starší rezervace Luč z roku 1934 určené k ochraně stejnojmenné hory. V roce 1995 byly obě rezervace sloučeny do jedné se společným názvem Čertova stěna - Luč. Vzniklo tak chráněné území s rozlohou téměř 104 ha.
Rendert Time: 0,189 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB