Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stadtkulturzentrum Vyšší Brod 
  • Městské kulturní zařízení Vyšší Brod 
  •  
  • Náměstí 104 
  • 382 73 Vyšší Brod 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Stadtkulturzentrum Vyšší Brod

Das Stadtkulturzentrum Vyšśí Brod verwaltet den Betrieb des Stadtkinos und organisiert Kulturveranstaltungen der Stadt. Das Zentrum kümmert sich um Inhalt, Druck und Distribution des Stadtberichters und anderer Drucksachen (historische Zeitschrift Vyšebrodsko F. Schusser, Werbematerialien, Landkarten usw.). Das Stadtkulturzentrum ist Partner bei der Realisation der Lehrpfade und veranstaltet in der zweiten Hälfte das Augustes einen Bartholomäus Markt und Fest (Svatobartolomějský trh a pouť).

Městské kulturní zařízení Vyšší Brod

Městské kulturní zařízení Vyšší Brod zajišťuje provoz městského kina a pořádání kulturních akcí ve městě. Připravuje obsah, tisk a distribuci městského zpravodaje a dalších tiskovin (historického občasníku "Vyšebrodsko" F. Schusser, propagačních materiálů, map a pod.). Spolupracuje při realizaci naučných stezek. V druhé polovině srpna pořádá Svatobartolomějský trh a pouť.
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB