Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Basák, Karel 
 • Basák, Karel 
 •  
 • Zručská cesta 824/11 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Karel Basák
 •  
 • Tel. +420 377 524 068
 • Mobil +420 603 205 087
 • eMail ondrejbasak@seznam.cz

Info • Info

Basák, Karel

Karel Basák wurde im Jahre 1951 geboren und ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten des historischen Fechtens in Tschechien. Er ist Autor vieler Duell-Inszenierungen am J.K.Tyl Theater in Pilsen, aber auch an vielen weiteren tschechischen Theatern. Karel Basák wirkt in verschiedenste Theater-Projekten mit, einschließlich Inszenierungen auf offener Bühne - Shakespeares Sommerfeste nicht ausgenommen. 1970 gründete Karel Basák die international bekannte Fecht-Gruppe "Dominik". Besonders bei historischen Stücken versteht es der Choreograf dramatische Kampfsituationen zu zuspitzen. Sein künstlerisches Kredo ist Spannung und Leidenschaft, auf der Bühne und in seinem ganzen Schaffen ist sein ungezähmtes Temperament zu spüren. Er unterrichtet Fechten an der DAMU (Theaterakademie der musischen Künste) sowie am Prager Konservatorium.

Basák, Karel

Karel Basák se narodil v roce 1951 a je jednou z nejvýraznějších osobností českého historického šermu. Je autorem soubojů většiny inscenací Divadla J.K.Tyla v Plzni, ale i nespočtu šermů prakticky ve všech českých divadlech. Spolupracuje na nejrůznějších divadelních projektech, včetně venkovních inscenací – Letní Shakespearovské slavnosti nevyjímaje. Je zakladatelem mezinárodně známé šermířské skupiny Dominik, která vznikla v roce 1970. Choreograf, který dokáže s mimořádným citem vyhrotit a podpořit dramatické bojové situace, především v historických hrách. Jeho uměleckým krédem je napětí a vášeň na jevišti a v celé jeho tvorbě je cítit jeho nezkrotný temperament. Učí šerm na DAMU i Pražské konzervatoři.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB