Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • "Theatersommer unter dem Pilsner Himmel" - Sommertheaterfestival in Pilsen 
  • "Divadelní léto pod plzeňským nebem" - letní divadelní festival v Plzni 
  •  
  • Houškova 25 
  • 326 00 Plzeň – Východní Předměstí 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

"Theatersommer unter dem Pilsner Himmel" - Sommertheaterfestival in Pilsen

Das Projekt "Theatersommer unter dem Pilsner Himmel" (TSUPH) entstand >2008< aufgrund einer ganz einfachen Analyse: die Theatersaison endete im Juni mit den letzten Aufführungen im J. K.Tyl-Theater und begann erst Mitte September mit dem Festival Divadlo / Theater und anschließend wieder mit dem Repertoire des  J. K.Tyl-Theaters. Für die Pilsner Einwohner gab es absolut keine Kulturmöglichkeiten im Sommer unter freiem Himmel – auch das Festival Na ulici / Auf der Straße sollte nicht mehr stattfinden – und im Juli entstand somit in Pilsen eine völlig tote Zeit.

Aus der Lust und Energie, ihre Theaterbotschaft zu erfüllen und diese „Lücke auf dem Kulturmarkt“ zu schließen, entstand eine unabhängige Gruppe aus Enthusiasten, die wortwörtlich aus der Erde der Baulücke "Teatrum mundi" in der Parkanlage Křižíkovy sady Don Juan von Moliére – die erste Inszenierung des Theatersommers unter dem Pilsner Himmel - entstehen ließen.

Der 2. Theatersommer >2009< stellte für das Festival eine Prüfung dar. Obwohl wir uns auch aus der künstlerischen Sicht Sorgen machten, ob das zweite Jahr so erfolgreich sein wird wie das erste, war es uns wichtiger, als ein Organisationsteam im Test zu bestehen, dem niemand einen Anfängerfehler mehr verzeihen würde. Der Revisor vor dem Pilsner Rathaus war sehr erfolgreich und gehört bisher zu den meistbesuchten Aufführungen. Noch wichtiger war jedoch, dass die Aufführung relativ mutig auch von dem Pilsner Rathaus angenommen wurde, gegen das eigentlich das Werk von N. V. Gogol gerichtet wird – in unserem Fall war diese Inszenierung gegen das Rathaus wortwörtlich gerichtet. Die Zuschauer hatten das Rathausgebäude, das in der Zeit sein 450. Jubiläum feierte, während der ganzen Aufführung  wahrscheinlich am längsten in ihrem Leben vor Augen. Ein Hindernis in der Form von Verkehrsschwierigkeiten, die durch die Platzierung des Schauspielraumes in der Straßenbahngleiszone verursacht wurden, sowie die Verlängerung der Spielzeit um eine Woche überwand das TSUPH-Team ohne Probleme und das Festival fand nahezu den ganzen Juli lang statt.

In einer ähnlich dramaturgischen Form blieb der Theatersommer auch >2010< das bedeutendste sommerliche Kulturereignis Pilsens. Wir entdeckten wieder einen neuen Raum im Pilsner Zentrum und hefteten den Blick der Zuschauer nicht nur auf ein weiteres Juwel der Weltdramatik – König Hirsch von Gozzi, sondern auch an das nächste sehenswürdige Gebäude – das Westböhmische Museum. Der Theatersommer begann seinen einzigartigen Spielraum, der während des Tages brachlag, an weitere gemeinnützige Subjekte und seine Produktions- und schöpferische Erfahrungen an junge Interessenten für die Theaterarbeit beliebiger Art im Rahmen des Projektes Open Art anzubieten.

Der 4. Theatersommer >2011< fing nicht ganz ideal an. Gleich in den ersten Jahresmonaten haben wir einen großen Partner aus dem privaten Sektor verloren und auch die Förderung aus Zuschusssystemen sah nicht besonders ermutigend aus. Trotzdem haben wir wieder an unserem Vorhaben gearbeitet – einen Ort im historischen Zentrum Pilsens zu finden, den wir den Zuschauern als eine außergewöhnliche  Form einer Open-Air-Theaterbühne anbieten könnten, auf der im Sommer wieder eines der Werke der Weltdramatik aufgeführt würde. Diesmal wurde der Hinterhof des Hotels Courtyard by Marriott und die Verlorene Liebesmüh von Shakespeare ausgewählt. Die Premiere fand am 01.07.2011 statt.

Wir bereiten gerade den 5. Theatersommer vor. Drücken Sie uns die Daumen!

5. Theatersommer:

Im Mai erfahren alle Interessenten den Titel der vorbereiteten Inszenierung und den ganz neuen Veranstaltungsort im Pilsner Stadtzentrum, auf dem dieses Jahr das Projekt stattfinden soll.

02. Juli 2012 – Premiere der neuen Inszenierung
02. - 12.07.2012 eine neue Inszenierung auf neuem Ort
23. - 29.07.2012 – der Hof des Hotels Courtyard by Marriott Pilsen - Verlorene Liebesmüh - W. Shakespeare

"Divadelní léto pod plzeňským nebem" - letní divadelní festival v Plzni

Projekt DLPPN vznikl v roce >2008< na základě jednoduché analýzy: divadelní sezóna končila v červnu posledními představeními v DJKT a začínala až ve druhé třetině září festivalem Divadlo a následně opět repertoárem DJKT. Letní venkovní kulturní příležitosti pro plzeňany byly nulové – ze své slávy odcházel i festival Na ulici – a v červenci vznikl v Plzni doslova mrtvý čas.

Z chuti a energie naplnit své divadelnické poslání a zaplnit tuhle „díru na kulturním trhu“ vznikla nezávislá skupina nadšenců, kteří doslova z hlíny Proluky Teatrum Mundi v Křižíkových sadech zhmotnili Moliérova Dona Juana – první inscenaci Divadelního léta pod plzeňským nebem.

Durhý ročník >2009< byl pochopitelně pro Divadelní léto prubířským kamenem. Přestože i z uměleckého hlediska jsme měli obavy, zda bude stejně úspěšný jako první, důležitější bylo obstát jako organizační team, kterému už nikdo chybu začátečníka neodpustil. Revizor před plzeňskou radnicí obstál a byl zatím divácky nejúspěšnějším ročníkem. Důležitější ale bylo, že byl poměrně odvážně přijat i samotnou plzeňskou radnicí, proti níž je hra N. V. Gogola namířena – v našem případě byla proti ní namířena inscenace doslova. Diváci měli budovu, které zrovna slavila 450 let svého vzniku, před očima po dobu představení asi nejdéle v životě. Překážku v podobě dopravních komplikací, které způsobilo umístění hracího prostoru do kolejiště tramvaje, i rozšíření hrací doby o týden překonal team DLPPN se ctí a festival se rozprostřel téměř do celého července.

V podobné dramaturgické podobě zůstalo Divadelní léto nejvýznamější letní kulturní událostí Plzně i ve třetím ročníku >2010<. Objevili jsme opět nový prostor v centru Plzně a upřeli zraky diváků nejen na další klenot světové dramatiky – Gozziho Krále Jelenem, ale i na další pozornosti hodnou budovu – Západočeské muzeum. Divadelní léto začalo nabízet svůj unikátní hrací prostor, který během dne zahálel, dalším neziskovým subjektům a své produkční a tvůrčí zkušenosti mladým zájemcům o divadelní práci jakéhokoliv druhu v projektu Open Art.

Čtvrtý ročník >2011< nezačal ideálně. Hned v prvních měsících roku jsme přišli o velkého partnera z řad soukromého sektoru a ani podpora z grantových systémů nevypadala příliš povzbudivě. Přesto jsme opět pracovali na našem záměru - najít místo v historickém centru Plzně, které nabídneme diváctvu v netradiční podobě divadelní open air scény, na níž se v průběhu léta opět rozehraje jedno z děl světové dramatiky.Tentokrát padla volba na zadní dvůr hotelu Courtyart by Marriott a na Shakespearovu Marnou Lásky snahu. Premiéra se uskutečnila 01.07.2011.

Právě chystáme pátý ročník. Držte nám palce!

Pátý ročník:

V průběhu května se všichni zájemci dozví jméno připravované inscenace i zcela nového prostoru v centru Plzně, na které se pro letošní rok projekt stěhuje.

02. července - premiéra nové insceance
02. - 12.07.2012 nová inscenace na novém místě
23. - 29.07. 2012 dvůr hotelu Courtyard by Marriott Pilsen - Marná lásky snaha - W. Shakespeare

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,11 MB / 4,33 MB