Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Tanzgruppe Proměny ( Verwandlungen ) 
  • Taneční skupina Proměny 
  •  
  • Horní 325 
  • 331 41 Kaznějov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Tanzgruppe Proměny ( Verwandlungen )

Die Tanzgruppe Promeny (Verwandlungen) wurde 1993 im Haus der Kinder und Jugendlichen in Kaznějov gegründet. Im Jahre 1995 wurde sie Bestandteil der Schule Takt in Kaznějov. Die Tanzgruppe spezialisiert sich auf Disco Dance und Show Dance für Formationen. Die Mitglieder werden beim Tschechischen Verband des Tanzsports (Český svaz tanečního sportu) und bei der Böhmischmährichen Tanzorganisation (Českomoravské taneční organizaci)registriert. Die Leiterin ist Mgr. Edita Beranová. Ziel der Gruppe ist die Teilnahme von Tanzpaaren an Wettbewerben. Wunschgemäß treten sie auch bei verschiedenen Gesellschaftsveranstaltungen und Bällen auf.

Taneční skupina Proměny

Taneční skupina Proměny vznikla v roce 1993 při Domu dětí a mládeže Kaznějov. V roce 1995 se stala skupina součástí Taneční školy Takt v Kaznějově. Skupina se zaměřuje na výuku disko dance a show dance formací. Členové jsou registrování v Českém svazu tanečního sportu a Českomoravské taneční organizaci. Vedoucí skupiny je Mgr. Edita Beranová. Hlavní náplní činnosti skupiny zůstává účast tanečních párů na soutěžích. Na přání vystupujeme i na různých společenských akcích a plesech.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB