Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hrubá, Jana - Malerin 
  • Hrubá, Jana - malířka 
  •  
  • Modenská 18 
  • 360 07 Karlovy Vary 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Hrubá, Jana - Malerin

Jana Hrubá ist im Jahre 1958 in Olomouc geboren. Sie gewann die Grundausbildung in der bildenden Kunst an der Kunstgrundschule. Nach der Grundschule besuchte sie das Gymnasium und danach hat sie an der Medizinischen Fakultät studiert. Vor dem Medizinstudium studierte sie noch die bildende Kunst an der Pädagogischen Fakultät. Später widmete sie sich einer weiteren Ausbildung in der bildenden Kunst. Zahlreiche Werke von Jana Hrubá befinden sich in Privatsammlungen in Tschechien sowie im Ausland. In der Vergangenheit stellte sie ihre Arbeiten u. a. in Prag, Karlsbad, Abertamy oder Znojmo aus. Werke: Jana Hrubá verbindet ihre Imagination mit Surrealismus-Elementen. Ihre Werke erinnern an frühe Bilder der Malerin Toyen, es gibt dort ähnliche Melancholie und Sehnsucht nach Licht. In ihren letzten Werken gelangt die Malerin zu einer sehr reifen Lage, die die surrealistische Poetik mit der frischen und sicheren Malerhandschrift verbindet.

Hrubá, Jana - malířka

Jana Hrubá se narodila v roce 1958 v Olomouci. Základní výtvarné vzdělání získala na Základní umělecké škole. Po základní škole absolvovala gymnázium a poté vystudovala lékařskou fakultu. Před studiem lékařské fakulty studovala na pedagogické fakultě výtvarný obor. Později se věnovala dalšímu výtvarnému vzdělání. Mnohá díla Jany Hrubé se nacházejí v soukromých sbírkách v tuzemsku i v zahraničí. V minulosti vystavovala např. v Praze, Karlových Varech, Abertamech či Znojmě. Tvorba: Jana Hrubá spojuje svou imaginaci s prvky surrealismu. Její díla připomínají obrazy z rané tvorby malířky Toyen, je v nich podobná melancholie a touha po světle. Ve svých posledních dílech maliřka dochází k velmi vyzrálé poloze, jež spojuje surrealistickou poetiku se svěžím a jistým malířským rukopisem.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB