Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Historische Fechtgruppe Bratři z Růže 
  • Skupina historického šermu Bratři z Růže 
  •  
  • Dukelská 265/10 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Historische Fechtgruppe Bratři z Růže

Die Geschichte der historischen Fechtgruppe "Bratři z Růže" (Brüder der Rose) kann man bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück verfolgen. In Česky Krumlov (Krumau) gab es damals eine Gruppe von Leuten, die mit eigens hergestellten Schwerten versuchten die Tradition des Rittertums und des männlichen Kampfes aufrecht zu halten. Im Jahre 1986 begann eine Gruppe von Jugendlichen aus Česky Krumlov sich als die "Ritter der Krumauer Rose" zu bezeichnen. Wahrscheinlich war dies der Zeitpunkt der offiziellen Enstehung der Fechtgruppe, die nach vielen Abänderungen unter dem Namen Brüder der Rose bis heute aktiv ist. Die Gruppe tritt nicht nur in Tschechien, sondern auch im Ausland auf. Regelmäßige Auftritte beim Krumauer Stadtfest "der fünfblättrigen Rose", aber auch bei verschiedenen Stadtfesten in Holašovice, Strakonice, Písek, Třebon, Vysoké Mýto, Landštejn, Karlštejn bzw. lassen die Band von Tag zu Tag bekannter werden. Auftrittsangebote: 1. Fechtvorführungen: - Renaissance - Landsknechte (Mitte des 16. Jahrhunderts)- Gotik (14.Jahrhundert) 2. Die Schatzinsel Eine humorvolle Verarbeitung der allgemein bekannten Geschichte über einen Schatz, Piraten und einen mutigen Schiffsjungen, der Dank seinem Mut und einer ordentlichen Portion Glück letztendlich siegt. 3. Hans und die Räuber Ein Aktionsmärchen über Hans, der durch seine Tapferkeit die bösen Räuber niederzwingt und das Herz der schönen Prinzessin Serpentine gewinnt.

Skupina historického šermu Bratři z Růže

Historie skupiny historického šermu Bratři z Růže sahá až do 80. let 20. století. V Českém Krumlově tehdy byla parta lidí, kteří se s podomácku vyrobenými meči snažili zachovat tradici rytířství a mužného boje. V roce 1986 si skupina mladíků z Českého Krumlova začala říkat Rytíři krumlovské růže. To lze pravděpodobně považovat za oficiální zrod šermířské skupiny, která po mnoha obměnách pod názvem Bratři z růže působí dodnes. Skupina vystupuje se svým programem nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Skupina je nerozlučně spjata s českokrumlovskými Slavnostmi pětilisté růže, kde vystupuje pravidelně. V minulosti jste nás mohli vidět na slavnostech v Holašovicích, Strakonicích, Písku, Třeboni, Vysokém Mýtě, Landštejně, Karlštejně či jiných městech. Nabídka vystopení: 1. Šermířské ukázky: - Renesance - landsknechti (pol. 16. století), - Gotika (14. století). 2. Ostrov pokladů Humorné zpracování všeobecně známého příběhu o pokladu, pirátech a hrdinném plavčíkovi, který díky své odvaze a notné dávce štěstí nakonec zvítězí. 3. Honza a loupežníci Akční pohádka o Honzovi, který svou udatností přemohl zlé loupežníky a získal srdce krásné princezny Serpentýny.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,155 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB