Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Majoretten bei der Kunstgrundschule Přeštice 
  • Mažoretky při ZUŠ Přeštice 
  •  
  • Poděbradova 1027 
  • 334 01 Přeštice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Majoretten bei der Kunstgrundschule Přeštice

Die Majorettengruppe bei der ZUŠ Přeštice wurde 1995 gegründet und ist von Anfang an zusammen mit dem Blasorchester ZUŠ Přeštice aufgetreten. Unsere Majorettengruppen und Solistinnen gehören seit Jahren zur Spitze im Majoretten-Sport. Sie belegen regelmässig Medaillenränge, sowohl im Rahmen der Meisterschaften der Tschechischen Republik wie auch bei Europa-Meisterschaften. Die Mädchen treten mit Stöcken - BATON oder mit Puscheln POM-POM in einer Gruppe mit ca. 20 Mädchen auf oder in sog. Miniformationen - Solo, Duo usw. Sie tanzen mit populärer wie auch mit klassischer Musik-Begleitung und mit modernen choreographischen Elementen. Bei manchen Auftritten tanzen sie mit Begleitung des Blasorchesters ZUŠ Přeštice, mit dem sie auch bei Defilées oder bei Umzügen auftreten. Zur Zeit sind in der Schule folgende Majoretten-Gruppen aktiv: - Bohemia I. - Mädchen im Alter von 15 Jahre und ältere - Bohemia II. - Mädchen im Alter von 12 - 14 Jahre, - Bohemia III. - Mädchen im Alter von 8 - 11 Jahre, - Bohemia IV. - Mädchen im Alter von 7 - 9 Jahre, - Abteilung für Vorbereitung der Majoretten - für Mädchen im Alter von 5 - 7 Jahre.

Mažoretky při ZUŠ Přeštice

Mažoretky při ZUŠ Přeštice vznikly v roce 1995 a hned od začátku svého působení na škole vystupovaly společně s Dechovým orchestrem ZUŠ Přeštice. Naše mažoretkové skupiny i sólistky patří dlouhodobě ke špičce v mažoretkovém sportu. Pravidelně obsazují medailové pozice jak na Mistrovství České republiky, tak na Mistrovství Evropy. Děvčata vystupují s hůlkami – BATON nebo s třásněmi POM-POM ve skupině cca 20 dívek nebo v tzv. miniformacích – sólo, duo, atd. Tančí na populární i klasický hudební doprovod s moderními choreografickými prvky. Při některých vystoupeních tančí na "živý" doprovod Dechového orchestru ZUŠ Přeštice, se kterým také vystupují při defilé či průvodech. V současné době působí na škole tyto skupiny mažoretek: - Bohemia I. – dívky ve věku 15 a více let, - Bohemia II. – dívky ve věku 12 – 14 let, - Bohemia III. – dívky ve věku 8 – 11 let, - Bohemia IV. – dívky ve věku 7 – 9 let, - Přípravné oddělení mažoretek – dívky ve věku 5 – 7 let.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB