Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Stadtbibliothek Město Touškov 
 • Městská knihovna Města Touškov 
 •  
 • Čemínská 296 
 • 330 33 Město Touškov 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Stadtbibliothek Město Touškov

Die Stadtbibliothek der Stadt Touškov ist eine öffentliche universale Bibliothek. Aufgaben sind Bücherverleih aus den Bibliothekfundus, Weitergabe von Informationen und Dienstleistungen zwischen Bibliotheken. Träger ist die Stadt Touškov. Der Bibliothekfond verfügt über 7000 Bücher. Die Bibliothekbesucher können die Bücher mit Hilfe des Bibliotheksystems Lanius heraussuchen. Lanius ist ein elektronischer Katalog. Diensleistungen: - Bücherverleih und Verleih der Periodika, - Buchung der Bücher, - Verleihdienstleistungen zwischen den Bibliotheken, - öffentliches Internet.

Městská knihovna Města Touškov

Městská knihovna Města Touškov je veřejnou univerzální knihovnou, která slouží široké veřejnosti jak půjčováním svých knihovních fondů, tak informačními a meziknihovními službami. Jejím zřizovatelem je Město Touškov. Knihovní fond čítá 7 000 svazků. Návštěvníci knihovny mohou knihy vyhledávat pomocí knihovnického systému Lanius, což je elektronický katalog knižního fondu. Nabízené služby: - zapůjčování knih a periodik, - rezervace knih, - meziknihovní výpůjčková služba, - služba veřejný internet.
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Do: 14.30 - 17.30 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 1.15 - 2.30
 • Otevírací doba:
 • Po, Čt: 14.30 - 17.30 hodin
 • Vstupné v Kč: 30 - 60,-
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB