Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kulturfreunde Rötz e.V. - Verein zur Förderung von Kunst & Kultur 
  • Přátelé kultury Rötz e.V. - spolek na podporu umění a kultury 
  •  
  • Wasserstr. 11 
  • 92444 Rötz 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Kulturfreunde Rötz e.V. - Verein zur Förderung von Kunst & Kultur

In der Förderung von Kunst und Kultur sehen wir die Chance, Neues zu ermöglichen, Akzente zu setzen und eine lebendige Kultur zu schaffen und zu erhalten. Durch ehrenamtlich getragene Kulturarbeit wollen wir die kulturelle Lebendigkeit der Stadt Rötz verstärken. Das ist unser Anliegen und Ziel. Vereinsziele: Förderung einheimischer Künstler, Pflege von Kultur und Brauchtum, aktive Förderung der Kunst, Vermittlung der Kunst an die Menschen, Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Organisationen zum Zweck gemeinschaftlicher Veranstaltungen.

Arbeitsschwerpunkte: Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen jeglicher Art (Klassik, Rock, Pop, Jazz, volkstümlich und international), Ausstellungen und Vernissagen, Heimat-, Natur- und Traditionspflege (z. B. Führungen durch die Stadt Rötz), Workshops in verschiedenen Bereichen der Kunst (z.B. Stepptanz, Schauspiel, Jonglage und Stimmbildung), kulturelle Veranstaltungen aller Art. Ehrenamtliche Mitarbeit: Einbringen eigener Ideen zur Gestaltung des Programms der Kulturfreunde Rötz. Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Ermäßigungen für Mitglieder bei Veranstaltungen. Stammtisch: An jedem 1. Sonntag eines "ungeraden" Monats findet im Hotel Bergfried (Bauhof) ein Stammtisch statt. Dazu sind alle Vereinsmitglieder und die, die es werden wollen, herzlich eingeladen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Přátelé kultury Rötz e.V. - spolek na podporu umění a kultury

V podpoře umění a kultury vidíme šanci umožnit něco nového, akcentovat potřebné, vytvořit a udržet žijící kulturu. Dobrovolnou neplacenou prací pro kulturu chceme posílit kulturní život ve městě Rotz. To je naše přání a cíl. Cíle spolku: Podpora domácích umělců, péče o kulturu a obyčeje, aktivní podpora umění, zprostředkování umění lidem, spolupráce s jinými spolky a organizacemi za účelem pořádání společných kulturních akcí.

Těžiště práce: Organizování a provádění hudebních akcí všeho druhu (klasika, rock, pop, jazz, lidová a mezinárodní hudba), výstavy a vernisáže, péče o vlast, přírodu a tradice (např. prohlídky města Rötz), workshopy z různých oblastí umění (např. tanec step, činohra, žonglování a tvoření hlasu), kulturní akce všeho druhu. Nezištná spolupráce: Vnášení vlastních nápadů k utváření programu Přátel kultury Rötz, výpomoc při organizování a provádění kulturních akcí, při akcích slevy pro členy. Štamtiš: Každou 1. neděli "lichého" měsíce se koná štamtiš v hotelu Bergfried. Srdečně zváni jsou všichni členové spolku a ti, kdo se jimi chtějí stát.

Další informace najdete na internetové stránce!
Rendert Time: 0,181 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB