Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Jungfrau Maria Himmelfahrtskirche, Trhové Sviny 
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Trhové Sviny 
  •  
  • Kozinovo náměstí 
  • 374 01 Trhové Sviny 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Jungfrau Maria Himmelfahrtskirche, Trhové Sviny

Die Jungfrau Maria Himmelfahrtskirche in Trhové Sviny stammt aus dem Ende des 13. Jahrhunderts. Es handelt sich um eines der wertvollsten gotischen Denkmäler in Südböhmen. In den Jahren 1485 bis 1510 wurde die Kirche im spätgotischen Stil in eine dreischiffige Kirche umgebaut. Vom ursprünglichen Bau wurden nur Teile von Wänden des Nordportals erhalten. 1520 wurde ein zweiter Turm an der Westseite erbaut. Das Dreischiff der Kirche besitzt ein Netzgewölbe mit drei Pfeilerpaaren, das Presbyterium ist fünfseitig mit einem einfachen Netzgewölbe. Der Hauptaltar und die meiste Einrichtung der Kirche ist barock und stammt aus dem 18. Jahrhundert. Wertvollste Gegenstände sind eine gotische Holzstatue der Madonna von 1520 auf dem Hauptaltar und Plattenbilder der Apostel aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Trhové Sviny

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech pochází z konce 13. století a jedná se o jednu z nejcennějších gotických památek v jižních Čechách. V letech 1485 - 1510 byl kostel pozdně goticky přestavěn v trojlodní. Z původní stavby byly zachovány jen části zdiva se severním portálem. V roce 1520, byla přistavěna ještě druhá, západní věž. Kostelní trojlodí je sklenuto síťovou klenbou na tři páry pilířů, presbytář je pětiboký s jednoduchou síťovou klenbou. Hlavní oltář a většina zařízení kostela je barokní a pochází z 18. století. Nejvzácnějšími památkami jsou gotická dřevěná socha Madony z roku 1520 na hlavním oltáři a deskové obrazy apoštolů z první poloviny 17. století.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,160 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB