Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Impulszentrum Slavonice 
 • Impulsní centrum Slavonice 
 •  
 • náměstí Míru 480 
 • 381 71 Slavonice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Impulszentrum Slavonice

Das Impulszentrum Slavonice wurde im Jahre 2004 gegründet. Partner auf der österreichischen Seite ist GIZ Tayaland, das acht Gemeinden vereint. das Impulszentrum Slavonice befasst sich mit der Koordination der grenzübergreifenden Zusammenarbeit von Gemeinden und Unternehmern, mit der Planung, Vorbereitung und Umsetzung verschiedenster Projekte der Regionalentwicklung. Zusammen mit unserem Partner-Büro und weiteren Institutionen entwickeln und erweitern wir die gemeinsame grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Slavonice und den umliegenden Gemeinden und der Mikroregion Thayaland. Die Aktivitäten des Zentrums sind sehr vielfältig und greifen in viele Gebiete ein (Kultur, regionale Politik, Fremdenverkehr, Wirtschaft usw.). Überblick der Aktivitäten: 1. Organisation von Treffen der regionalen Repräsentanten aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern (Vertreter von Städten und Gemeinden, Firmen, Organisationen, Künstlern usw.). 2. Kontaktstelle zwischen den tschechischen und österreichischen Partnern (Unternehmern, Vereinen, Bürgern) 3. Unternehmer - Treffen von tschechischen und österreichischen Unternehmern 4. Unterstützung bei der Gründung österreichischer Firmen in Slavonice. 5. Herausgabe tschechisch-deutscher Werbungen (Flugblätter, Landkarten). 6. Veranstaltung deutscher Sprachkurse. 7. Förderberatung 8. Veranstaltung von Seminaren und Wanderausstellungen.

Impulsní centrum Slavonice

Impulsní centrum Slavonice bylo založeno v roce 2004. Naším partnerem na rakouské straně je GIZ Tayaland, které sdružuje osm obcí. Impulsní centrum Slavonice se zabývá koordinací přeshraniční spolupráce obcí a podnikatelů, plánováním, přípravou a realizací nejrůznějších projektů apod. Společně s naší partnerskou kanceláří a dalšími institucemi rozvíjíme a rozšiřujeme vzájemnou přeshraniční spolupráci mezi Slavonicemi a okolními obcemi s Mikroregionem Thayaland. Činnost centra je velice různorodá a zasahuje do mnoha oblastí (kultura, regionální politika, cestovní ruch, hospodářství atd.) Přehled činnosti centra: 1. Pořádáme setkání regionálních představitelů z různých polí působnosti (zástupců měst a obcí, firem, organizací, umělců atd.). 2. Zajišťujeme kontakty mezi českými a rakouskými subjekty (podnikateli, spolky, občany). 3. Podporujeme a spolupořádáme setkání českých a rakouských podnikatelů. 4. Pomáháme při zakládání rakouských firem ve Slavonicích. 5. Vydáváme českoněmecké propagační materiály (letáky, mapy). 6. Pořádáme kurzy německého jazyka. 7. Předáváme zkušenosti se získáváním finančních prostředků z grantové oblasti. 8. Pořádáme semináře a putovní výstavy.
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Fr: 10.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po-Pá: 10.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB