Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Míka, Martin - Schnitzer und Restaurator 
  • Míka, Martin - řezbář a restaurátor 
  •  
  • Dr. Stejskala 104 
  • 373 11 Ledenice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Míka, Martin - Schnitzer und Restaurator

Das Atelier des Holzschnitzers und Restaurators Martin Míka (*1970) befindet sich in Ledenice. Ledenice liegt 12 km südöstlich von České Budějovice (Budweis). Das Atelier ist seit 1991 in Betrieb. Martin Míka ist ein hervorragender Vertreter der zeitgenössischen Tischler-Generation aus Ledenice. Er absolvierte die kunstgewerbliche Mittelschule in Prag (Střední umělecko- průmyslová škola v Praze). Er beherrscht neben der Holzrestauration auch anspruchsvolle Techniken der Schnitzerei. Zu seinen bekanntesten Werken gehört z.B. die Rekonstruktion der Schnitzarbeit an den Orgeln im St. Veitz Dom auf der Prager Burg (katedrála Svatého Víta na Pražském hradě).

Angebot: ornamentale Stilschnitzerei, Restauration von Altmöbeln unter Verwendung von alten Techniken, Herstellung von Möbelrepliken, Produktion von Holzobjekten und Puppen.

Míka, Martin - řezbář a restaurátor

Řezbářský a restaurátorský ateliér Martina Míky (*1970) najdete v Ledenicích, které jsou vzdálené 12 km jihovýchodně od Českých Budějovic. Ateliér je v provozu od roku 1991. Martin Míka je znamenitým reprezentantem současné generace ledenických truhlářů. Absolvoval Střední umělecko- průmyslovou školu v Praze. Vedle soustružení a renovace zvládl náročné řezbářské techniky, k jeho nejznámějším pracím patří například rekonstrukce řezeb na varhanech v katedrále Svatého Víta na Pražském hradě.

Nabídka: ornamentální slohová řezba, restaurování starožitného nábytku původními technologiemi, výroba replik nábytku, tvorba dřevěných objektů a loutek.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB