Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hochschule für Technik und Ökonomie in České Budějovice (Budweis) 
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 
  •  
  • Okružní 10 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Hochschule für Technik und Ökonomie in České Budějovice (Budweis)

Die Hochschule für Technik und Ökonomie in Budweis wurde im Jahr 2006 gegründet und ist die jüngste öffentliche Hochschule in Tschechischer Republik. Mit der Leitung der Schule wurde Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. beauftragt. Die Hochschule für Technik und Ökonomie ist eine Hochschule ohne Universitätsrang. Den Studenten werden Bachelor - Studienabschlüsse und Fortbildungsprogramm angeboten. Die Schule befindet sich im Areal an der Okružní Strasse 10 in Budweis. Dieses Areal bietet neben den Lehrräumen auch die Möglichkeit der Unterkunft, der Verpflegung und der sportlichen Betätigung. Das allgemeine Ziel des Studiums in den Studienangeboten ist die Gewährleistung vor allem von berufsorientierter Ausbildung mit deutlich praktischen Ansätzen. Nach der Ablegung der Staatsprüfung und Abschlussarbeit erwirbt der Absolvent das Diplom und den Titel Bachelor (Bc.) und erhält die Möglichkeit, in einem anschließenden Magisterstudium weiter zu studieren. An der Schule wurde eine Zweigstelle der Baufakultät der Prager technischen Universität ČVUT errichtet und die Schule bietet auch Studienfächer aus dem Bauwesen an. Bachelor-Studienangebote: 1. Ökonomie und Management - Studienfach Betriebswirtschaft, Studiendauer 3 Jahre, 2. Bau-Ingenieurtechnik - Auswahl des Studienfachs ab 5. Semester, Studiendauer 4 Jahre, 3. Bauwesen - Studienfächer "Baumanagement" oder "Bauwesen", Studiendauer 4 Jahre.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích vznikla v roce 2006 a je nejmladší veřejnou vysokou školou v České republice. Řízením školy je pověřen Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. Vysoká škola technická a ekonomická je veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu. Zájemcům o studium nabízí bakalářské studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Škola provozuje svou činnost v areálu Okružní 10, České Budějovice. Tento areál poskytuje kromě výukových prostor i možnost ubytování, stravování a sportovního vyžití. Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat především profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy. Po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakalář (Bc.) a možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech. Na škole bylo zřízeno detašované pracoviště ČVUT, Fakulty stavební, a proto nabízí škola i stavební obory. Studijní bakalářské programy: 1. Ekonomika a management - studijní obor "Ekonomika podniku", délka studia 3 roky. 2. Stavební inženýrství - výběr studijního oboru od 5. semestru, délka studia 4 roky. 3. Stavitelství - studijní obory "Stavební management" nebo "Stavebnictví", délka studia 4 roky.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,154 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB