Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Medizinische Mittelschule und Höhere medizinische Fachschule České Budějovice 
  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice 
  •  
  • Husova 3 
  • 371 60 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Medizinische Mittelschule und Höhere medizinische Fachschule České Budějovice

Die Schule blickt auf eine mehr als sechzigjährige Tradition zurück und als einzige in der südböhmischen Region bildet sie Studenten nicht nur von klinischen, sondern auch von technischen Fächern aus. Die Schule ist materiell gut ausgestattet. Sie verfügt über insgesamt 23 Klassenräume, davon 9 Fachunterrichtsräume, 2 Turnräume, Bibliothek mit Studierzimmer, modern ausgestatteten Unterrichtsraum für Computertechnik, gutes Niveau haben auch die Zahn- und Chemie-Labors. Die Unterkunft und Verpflegung der Studenten wird vom Studentenheim U Hvízdala in Česke Budějovice sichergestellt. Nach dem Abschluss der Medizinischen Mittelschule und erfolgreichem Abitur ist es möglich, sein Studium an der Höheren medizinischen Fachschule, die ein Bestandteil der Einrichtung ist, fortzusetzen. Die Schüler können ein beliebiges Fach an der Hochschule studieren. Der Unterricht und doe Praktika werden in der Schule durch interne und externe Lehrer sichergestellt. Die Fachausbildung erfolgt in staatlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen der Stadt. Studienfächer: 1. Medizinischer Assistent - ersetzt völlig das Bildungsfach der allgemeinen Krankenschwester, 2. Labor-Assistent - ersetzt völlig das Bildungsfach Medizinischer Laborant, 3. Zahntechnikerassistent - ersetzt völlig die Ausbildung als Zahntechniker, 4. Sport- und Konditionsmasseur, 5. Medizinisches Lyzeum - Bildungsprogramm bereitet die Schüler fürs Studium an den Hochschulen in medizinischen, gesundheitlichen und sozialgesundheitlichen Fächern vor. Höhere medizinische Fachschule - Studienfächer: 1. Diplomierte Krankenschwester, 2. Diplomierter medizinischer Laborant, 3. Diplomierter Zahntechniker.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice

Škola má více než šedesátiletou tradici a jako jediná v jihočeském regionu vedle klinických připravuje i studenty technických oborů. Škola je velmi dobře materiálně vybavena. Vlastní celkem 23 učeben, z toho 9 odborných, 2 tělocvičny, knihovnu se studovnou, moderně vybavenou učebnu výpočetní techniky, na úrovni jsou i zubní a chemické laboratoře. Ubytování a stravování studentů je možno zabezpečit v Domově Mládeže U Hvízdala v Českých Budějovicích. Po absolvování Střední zdravotnické školy a úspěšně vykonané maturitní zkoušce je možno pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole zdravotnické, která je součástí zařízení. Žáci mohou studovat i jakýkoliv obor na vysoké škole. Výuka i praxe na naší škole je zabezpečována interními i externími učiteli. Odborný výcvik je zajištěn ve státních i privátních zdravotnických zařízeních města. Střední zdravotnická škola - studijní obory: 1. Zdravotnický asistent - plně nahrazuje obor vzdělání všeobecná sestra. 2. Laboratorní asistent - plně nahrazuje obor vzdělání zdravotní laborant. 3. Asistent zubního technika - plně nahrazuje obor vzdělání zubní technik. 4. Masér sportovní a rekondiční. 5. Zdravotnické lyceum - vzdělávací program připravuje žáky ke studiu na vysokých a vyšších školách v oborech lékařských, zdravotnických, sociálně- zdravotních apod. Vyšší odborná škola zdravotnická - studijní obory: 1. Diplomovaná všeobecná sestra. 2. Diplomovaný zdravotní laborant. 3. Diplomovaný zubní technik.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,143 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB