Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Historische unterirdische Keller in Slavonice 
 • Slavonické historické podzemí 
 •  
 • Dolní náměstí 480 
 • 378 81 Slavonice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Historische unterirdische Keller in Slavonice

Die unterirdischen Räume in Slavonice sind der älteste erhaltene Bestandteil des ursprünglichen gotischen Zentrums. Der heute bekannte und untersuchte Teil misst etwas mehr als 1 Kilometer. Die Besucher haben die Möglichkeit, zwischen 2 Erkundungstouren zu wählen. Die längere und anspruchsvollere ist 380 m lang, der kürzere 136 Meter. Während der Besichtigung steht den Besuchern ein Begleiter zur Verfügung. Die unterirdischen Räume wurden von Hand mit einer Klinge und einem Handhammer, noch ohne Verwendung von Schiesspulver, oft in sehr hartem Gneis-Felsenmassiv ausgeschachtet. Zuerst wurden die Keller (Löcher) zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und verschiedenen Handwerkstätigkeiten (Textilproduktion, Weißgerberei, Fleischverarbeitung) ausgebaut. Diese Keller wurden dann später durch Gänge verbunden, die besonders zur Wasserableitung aus Kellern in den südlichen Wallgraben dienten.

Slavonické historické podzemí

Podzemní prostory ve Slavonicích jsou nejstarší zachovalou součástí původního gotického centra. Dnes známá prozkoumaná část měří něco přes kilometr. Návštěvníci mají možnost si vybrat z dvou prohlídkových tras. Ta delší a náročnější měří 380 metrů a druhé kratší 136 metrů. Během prohlídky je návštěvníkům k dispozici průvodce. Podzemní prostory jsou vyhloubeny ručně želízkem a kladívkem, ještě bez použití střelného prachu, často ve velmi tvrdém rulovém skalním masivu. Nejprve byly vyhloubeny sklepy (lochy) pro uskladnění potravin a různou řemeslnou činnost – textilní výrobu, jirchářství, zpracování masa. Tyto sklepy byly později propojeny chodbami, které sloužily hlavně pro odvedení vody ze sklepů do jižního hradebního příkopu.
 • Öffnungszeiten:
 • Juli-August Mo-So: 09.00 - 18.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 1.00 - 2.30
 • Otevírací doba:
 • červenec-srpen Po-Ne: 09.00 - 18.00 hodin
 • Vstupné v Kč: 30 - 70,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB