Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stadtbibliothek Blatná 
  • Městská lidová knihovna Blatná 
  •  
  • náměstí Míru 212 
  • 388 01 Blatná 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Stadtbibliothek Blatná

Als erste Bibliothek in Blatná wird die Dekanbibliothek aus dem 16. Jh. gezählt. Die Zahl der Bücher belief sich im 17. Jh. auf 42 Bücher. Im Jahre 1851 wurde die Stadtschulbibliothek gegründet. Sie wurde 1860 um das Erbe des hiesigen Landesmannes Vicenc Šembera, des Juristen in Pacov, erweitert. Die erste öffentliche Bibliothek in Blatná war die Bibliothek des Vereinshauses aus dem Jahr 1867.

Die Hauptaufgabe der Bibliothek ist es, die öffentlichen Bibliothek- und Informationsdienstleistungen zu gewähren. Die Bibliothek dient zur Befriedigung der Kultur- und Informationsbedürfnisse und zur allseitigen Hilfe von allen Formen der Bürgerausbildung. Die Bibliothek gliedert sich in eine Abteilung für Erwachsene und Jugentliche. Zur Zeit verfügt die Bibliothek über 31.000 Bände. Angebot der

Městská lidová knihovna Blatná

Jako první knihovna v Blatné se připomíná v 16. století děkanská knihovna, která na sklonku 17. století čítala 42 knihy. V roce 1851 byla založena městská školní knihovna, jenž byla v roce 1860 značně rozšířena odkazem zdějšího rodáka Vincence Šembery, právníka v Pacově. První veřejnou knihovnou v Blatné byla knihovna Občanské besedy z roku 1867.

Hlavním posláním knihovny je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, k uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů. Organizačně je knihovna členěna na oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro mládež. V současnosti čítá knihovnický fond přibližně 31.000 svazků.
Rendert Time: 0,350 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB