Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Majoretten (Gardemädchen) Dačice 
  • Mažoretky Dačice 
  •  
  • Za lávkami 273 
  • 380 01 Dačice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Majoretten (Gardemädchen) Dačice

Die Majorettengruppe fungiert unter dem Dach des Hauses der Kinder und Jugend in Dačice seit 1999 und wird von ca. fünfzig Mädchen im Alter von 6 bis 20 Jahren besucht. Die Mädchen sind in 3 Gruppen nach Alterskategorien aufgeteilt. Die kleinen Majoretten im Alter von 6 - 8 Jahre nennen sich Sonnenkäfer. Die Gruppe im Alter von 10 -12 Jahre heißt kleine Drachen. Die Gruppe der Mädchen im Alter von 15-20 Jahren trägt den Namen Majoretten Dračice. Die Mädchen nehmen je nach Einladung an verschiedenen Sport- und Kulturveranstaltungen teil. Der Höhepunkt ihrer ganzjährigen Arbeit ist die Teilnahme an Festivals und Wettbewerben. Die Mädchen treten in der Aufstellung 12+1, 16+1 oder 24+1 auf. Die Anzahl der Auftretenden lässt sich je nach Wunsch der Kunden und Schwerpunkt der Vorstellung regeln. Dasselbe betrifft auch die Wahl der Musik. Es gibt ein Repertoire von klassischer Marschmusik bis zu moderner Diskothek-Kompositionen. Die Mädchen können sowohl bei CD-Musik als auch mit Livemusik auftreten. Anstatt des klassischen Auftritts mit Stab kann die Gruppe auch Kompositionen der Klatschmädchen mit Fransen anbieten, die vor allem für Sportveranstaltungen geeignet sind.

Mažoretky Dačice

Skupina mažoretek funguje při Domu dětí a mládeže v Dačicích od roku 1999 a navštěvuje ji zhruba padesát děvčat ve věku od 6 do 20 let. Dívky jsou rozděleny do 3 skupin dle věkových kategorií. Malé mažoretky ve věku 6 - 8 let si říkají Berušky. Skupina mažoretek ve věku 10 - 12 let se nazývá Dráčata. Nejstarší věková kategorie ve věku 15 - 20 let nese název Mažoretky Dračice. Děvčata se dle pozvání účastní různých sportovních a kulturních akcí. Vyvrcholením jejich celoroční práce je účast na festivalech a soutěžích. Děvčata vystupují v základní sestavě 12 + 1, 16 + 1 nebo 24 + 1. Počet vystupujících se dá upravovat dle požadavku a zaměření vystoupení. Stejně je tomu u hudebního doprovodu, repertoár lze nabídnout od klasické pochodové hudby až po moderní diskotékové skladby. Děvčata mohou vystupovat jak na reprodukovanou hudbu, tak i s doprovodem živého orchestru, či kapely. Mimo klasického vystoupení s hůlkou může skupina nabídnout i skladby roztleskávaček se střapci, které jsou vhodné především na akce sportovního charakteru.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB