Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Bund Naturschutz Cham 
 • Spolek ochránců přírody Cham 
 •  
 • Lerchenweg 6 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Bund Naturschutz Cham

Verein zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen, Ortsgruppe Cham Der BUND setzt sich seit über 30 Jahren für den Natur- und Umweltschutz ein. Die vielen Menschen, die diese Arbeit unterstützen, machen ihn zu einem der größten Umweltverbände Deutschlands - mit über 390.000 Mitgliedern und Förderern. Der BUND engagiert sich gegenüber Politik und Verwaltung für eine konsequente ökologische Politik - zum Beispiel für Lebens- und Futtermittel ohne Gentechnik oder für eine Reduzierung von giftigen Chemikalien im Alltag. Vor Ort arbeiten viele BUND-Mitglieder in mehr als 2.000 Ortsgruppen im Dienst der Natur - etwa, indem sie Streuobstwiesen pflegen oder an Aktionen zum Klimaschutz teilnehmen.

Spolek ochránců přírody Cham

Spolek k zachování našich přírozených základů života, Východní skupina Cham Spolek se zasazuje již přes 30 let za ochranu přírody a životního prostředí. Mnoho lidí, kteří tuto práci podporují, z něj vytvořili jeden z největších spolků ochrany přírody Německa - s více než 390.000 členů a mecenášů. Spolek se angažuje vůči politice a veřejné správě o důslednou ekologickou politiku - například za potraviny a krmivo bez genové techniky nebo za redukci jedovatých chemikálií v každodenním životě. Přímo na místě pracuje mnoho členů spolku ve více než 2.000 místních skupinách ve službě přírodě - například tím, že se starají o louky s rozptýlenými ovocnými stromy nebo se zúčastní akcí na ochranu klimatických podmínek.
 • Öffnungszeiten:
 • Dienstag und Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr.
 • Otevírací doba:
 • Úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod.
Rendert Time: 0,176 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB