Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Ausstellungsgelände Budweis, A.G. 
 • Výstaviště České Budějovice, a.s. 
 •  
 • Husova 523 
 • 370 21 České Budějovice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Ing. Leoš Kutner, MBA
 •  
 • Tel. +420 387 714 911
 • Fax +420 387 714 263
 • eMail info@vcb.cz
 • Internet http://www.vcb.cz/

Info • Info

Ausstellungsgelände Budweis, A.G.

Die Aktiengesellschaft Výstaviště České Budějovice (Ausstellungsgelände Budweis) gehört schon jahrelang zu den führenden Veranstaltern von Ausstellungen und Messen in der Tschechischen Republik. Die Organisations- und Realisierungstätigkeit im Bereich des Ausstellungswesens und der Erbringung von Werbedienstleistungen bildet den Hauptteil der Arbeit der Gesellschaft. Das größte Kapital ist der Besitz des Ausstellungsgeländes, das nicht weit vom Zentrum von České Budějovice an der internationalen Straße E 55 gelegen ist.

Bestandteil des Geländes, das als Waldpark gestaltet ist, sind Ausstellungspavillons und freie Ausstellungsflächen, die mit grasbewachsenen Formziegeln, Kiessandflächen und Pflaster bedeckt sind. Die sonstigen freien Flächen sind mit Gras bewachsen, teilweise entwässert. Das Organisieren von Messen und Ausstellungen, die Realisierung von externen Aufträgen, das Angebot von komplexen Werbedienstleistungen für Kunden in der südböhmischen Region, der Tschechischen Republik sowie in weiteren Ländern Europas sind die tragenden Grundprogramme der Aktiengesellschaft. Ihre Aufgabe besteht einerseits in der Erweiterung und Qualitätsverbesserung aller Tätigkeiten, andererseits soll die Gesellschaft mit ihrer Tätigkeit der Entwicklung des Ausstellungswesens in der Tschechischen Republik helfen und ihre führende Position darin festigen.

Das Ausstellungswesen hat in der südböhmischen Region eine reiche Tradition, deren Wurzeln bis in die Mitte des 19. Jahrhundert zurückgehen. Schon 1848 fanden die Jahrmärkte in České Budějovice regelmäßig viermal im Jahr statt. Die gegenwärtige Tätigkeit der Aktiengesellschaft knüpft an die seit 1960 als regionale landwirtschaftliche Ausstellungen organisierte Veranstaltungen an. Seit 1972 wurde die Bezeichnung "Gesamtstaatliche landwirtschaftliche Ausstellung Země živitelka České Budějovice" eingeführt. Im Jahr 1981 ging das Ausstellungsgelände in die Verwaltung des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung der Tschechischen Republik über. Zum 1. 1. 1994 kam es im Zusammenhang mit dem Privatisierungsprojekt zur Entstehung der Gesellschaft Park Centrum, a.s. Im Jahr 1997 wurden die neue Bezeichnung der Gesellschaft- "Výstaviště České Budějovice a.s." und das neue Logo angenommen.

Výstaviště České Budějovice, a.s.

Akciová společnost Výstaviště České Budějovice patří již po řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Organizátorská a realizační činnost v oblasti výstavnictví a poskytování reklamních služeb tvoří hlavní náplň práce společnosti. Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic při mezinárodní komunikaci E 55.

Součástí lesoparkového výstavního areálu jsou výstavní pavilony a volné výstavní plochy, které jsou upraveny zatravňovacími tvárnicemi, štěrkovými plochami a zámkovou dlažbou. Zbývající volné plochy jsou zatravněné, zčásti odvodněné. Organizování veletrhů a výstav, realizace externích zakázek, nabídka komplexních reklamních služeb klientům v jihočeském regionu, v České republice i dalších zemích Evropy jsou základní nosné programy akciové společnosti, jejímž posláním je jednak tyto aktivity nadále rozšiřovat a zkvalitňovat a zároveň svojí činností napomáhat rozvoji výstavnictví v České republice a upevňovat si v něm své přední postavení.

Výstavnictví má v jihočeském regionu bohatou tradici, jejíž kořeny sahají až do poloviny 19. století. Již v roce 1848 probíhaly v Českých Budějovicích výroční trhy organizované čtyřikrát ročně. Současná činnost akciové společnosti navazuje na akce pořádané od roku 1960 jako regionální zemědělské výstavy. Od roku 1972 byl zaveden název na "Celostátní zemědělská výstava Země živitelka České Budějovice". V roce 1981 přešel výstavní areál pod správu Ministerstva zemědělství a výživy ČR. K 1.01.1994 došlo v souladu s privatizačním projektem ke vzniku Park Centra, a.s. V roce 1997 byl přijat nový název společnosti - "Výstaviště České Budějovice a.s." a nové logo.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB