Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Atelier Miroslav Novotný für Kunstobjekte aus Leder 
  • Ateliér Miroslav Novotný - výtvarné zpracování kůže 
  •  
  • Havlíčkova 6 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Atelier Miroslav Novotný für Kunstobjekte aus Leder

Ing. arch. Miroslav Nový wurde 1955 in České Budějovice geboren. Er studierte Architektur an der Tschechischen Universität für Technik in Prag (České vysoké učení technické v Praze). Seit 1974 experimentiert er mit der künstlerischen Lederbearbeitung. Er stellte nach dem Studium in den Galerien des Tschechischen Fonds der bildenden Kunst (Český fond výtvarného umění) aus. Er arbeitet mit Leder, das er auf eingenwillige Weise bearbeitet. So entstehen Bilder, Reliefe, freie Plastiken und Artefakte mit Nutzwert. Seit 1982 stellt er seine Werke auf vielen Autoren- und Gruppenaustellungen bei uns und auch im Ausland aus. Er ist Mitglied der Assoziation der bildenden Künstler aus Südböhmen (Asociace jihočeských výtvarníků).

Ateliér Miroslav Novotný - výtvarné zpracování kůže

Ing. arch. Miroslav Novotný se narodil roku 1955 v Českých Budějovicích. Vystudoval architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze. Od roku 1974 experimentuje s výtvarným zpracováním kůže. Po skončení studií vystavoval v galeriích Českého fondu výtvarných umění. Pracuje až na výjimky s kůží, kterou zpracovává vlastním postupem. Vznikají tak obrazy, reliéfy, volné plastiky i artefakty s užitnou hodnotou. Od roku 1982 představuje svou tvorbu na mnoha autorských i skupinových výstavách u nás i v zahraničí. Je členem Asociace jihočeských výtvarníků.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,206 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB