Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hanzlíková Petra - Auftragsgravierung, dekorative Gravierung 
  • Hanzlíková, Petra - Zakázkové rytectví zbraní, dekorativní rytecké práce 
  •  
  • Zálší 72 
  • 391 81 Veselí nad Lužnicí 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Hanzlíková Petra - Auftragsgravierung, dekorative Gravierung

Die Kunstgraveurin Petra Hanzlíková bietet handgemachte künstlerische Flächenstiche sowie Plastiken, Tauschierungen mit Edelmetallen, Ziselierung und maschinelle Gravierung von Metallen an, das alles zu akzeptablen Preisen und in höchster Qualität! Die Inspiration findet sie vor allem in der Natur und der Fachliteratur. Angebot: 1. Kunststiche: - plastische und Flächengravierung von Waffen, Messern, - Monogramme, Ornamente, - Gravierung von Flachflaschen, Feuerzeugen, Zigarettentaschen, Etuis für Visitenkarten, von persönlichen und Geschenksgegenständen, - Gravierungen von Buntmetallen (Gold, Silber), Siegelstöcken, - Tauschieren - Täfelung mit Edelmetallen. 2. Maschinelle Gravuren: - technische Beschriftungen und Typenschilder zu Maschinen, - Siegelstöcke, - Türschilder, Namensschilder, - Orientierungskennzeichnungen von Gebäuden, - Hundemarken. 3. Ziselierung: Ziselierung ist eine Art der kunsthandwerklichen Verarbeitung von Metallen, bei der mittels spezieller Instrumente verschiedene Formen, Bilder, Tiere, Buchstaben usw. in dünnen Messing- oder Kupferblech bosseliert werden. So lassen sich viele originelle Gegenstände fertigen.

Hanzlíková, Petra - Zakázkové rytectví zbraní, dekorativní rytecké práce

Umělecká rytečka Petra Hanzlíková nabízí plošné i plastické umělecké ruční rytiny, tauširování drahými kovy, cizelování a strojní gravírování kovů. To vše za přijatelné ceny v té nejvyšší kvalitě! Inspiraci nalézá především v přírodě a odborné literatuře. Nabídka: 1. umělecké rytiny: - plastické i plošné rytí zbraní, nožů, - monogramy, ornamenty, - rytí placatic, zapalovačů, tabatěrek, pouzder na navštívenky, dárkových a ozdobných předmětů, - rytí barevných kovů (zlato, stříbro), - pečetidla, - tauširování - vykládání drahými kovy. 2. Strojní rytiny: - technické popisky ke strojům a zařízením, výrobní štítky, - pečetidla, - dveřní štítky, jmenovky na schránky, - orientační a informační označení budov, podniků, škol, - psí známky. 3. Cizelování: Cizelování je druh uměleckořemeslného zpracování kovů, při kterém se pomocí speciálních nástrojů (čakanů) vytepávají do slabého mosazného nebo měděného plechu různé tvary, obrazce, zvířata, písmena apod. Takto se dá vytvářet mnoho originálních předmětů.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,215 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB