Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Drábek, Miroslav - Maler 
  • Drábek, Miroslav - malíř 
  •  
  • Palmová 1 
  • 370 08 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Drábek, Miroslav - Maler

Maler Miroslav Drábek ist im Jahre 1965 in České Budějovice (Budweis) geboren. Der bildenden Kunst widmet er sich seit dem Jahre 1987. In den Anfängen wurde er durch die Familientradition beeinflusst. Sein Grossvater František Pilátek hielt auf seinen Bildern die Schönheit der südböhmischen Landschaft fest, aber er malte auch Stillleben sowie Portrais. Miroslav Drábek absolvierte ein privates Studium im Atelier der Malerin Věra Šteflová in Prag. Seit dem Jahre 1992 widmet er sich professionell der bildenden Kunst. Seine beliebteste Technik ist das klassische Ölgemälde auf Leinwand oder Holz, wo er sich themenmäßig auf die bizarre Welt des Zirkus und Theaters orientiert. Er widmet sich auch dem Aquarell, kombinierten Techniken oder dem Pastell. In den Jahren 1995-2000 nahm er an einer Reihe von gemeinsamen aber auch selbständigen Ausstellungen im In- und Ausland teil. Das Hauptprojekt dieses Zeitraumes war die Wanderausstellung "Zirkus-Theater-Menschen", deren Einleitungsvernissage im Jahre 1996 in der Budweiser Galerie "Goldener Kreuz" stattgefunden hat. Danach kamen z.B. Hassbergen in der BRD, oder die Galerie "ATRAX" Přerov usw. Die Wanderausstellung schloss im Mai 2000 in der deutschen Stadt Gera ab. Seine Bilder sind in privaten Sammlungen in der Tschechischen Republik, aber auch z.B. in Deutschland, Österreich, Italien und Kanada vertreten. Miroslav Drábek lebt und schafft in České Budějovice (Budweis).

Drábek, Miroslav - malíř

Malíř Miroslav Drábek se narodil v roce 1965 v Českých Budějovicích. Výtvarnému umění se věnuje od roku 1987. V začátcích byl ovlivněn rodinnou tradicí. Dědeček, František Pitálek, zachycoval na svých obrazech krásu jihočeské krajiny, ale maloval též zátiší a portréty. Pan Drábek absolvoval privátní studium v ateliéru malířky Věry Šteflové v Praze. Od roku 1992 se výtvarnému umění věnuje profesionálně. Jeho oblíbenou technikou je klasická olejomalba na plátně či dřevě, kde se tématicky orientuje na bizardní svět cirkusu a divadla. Věnuje se též akvarelům, kombinovaným technikám nebo pastelu. V letech 1995 - 2000 se účastnil řady společných i samostatných výstav doma i v zahraničí. Stěžejním projektem tohoto období byla putovní výstava "Cirkus - Divadlo - Lidé", která měla úvodní vernisáž v českobudějovické galerii "Zlatý Kříž" v roce 1996. Poté např. Hafßbergen v SRN, nebo galerie "ATRAX" Přerov a jinde. Svou pouť zakončila v květnu 2000 v německém městě Gera. Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v Česku, ale např. i v Německu, Rakousku, Itálii, Kanadě. Miroslav Drábek žije a tvoří v Českých Budějovicích.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,213 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB