Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kinderfechtgruppe Zlatý grál (Goldener Gral) 
  • Dětská skupina historického šermu Zlatý grál 
  •  
  • Husitská 56 
  • 347 01 Tachov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kinderfechtgruppe Zlatý grál (Goldener Gral)

Die Gruppe des historischen Fechtens Zlatý grál (Goldener Gral) entstand 1999. Sie wurde von sechs jungen Menschen gegründet, die sich nicht nur für die alte Mittelaltergeschichte, sondern sich auch für den Kampf und das Ritterleben interessierten. Mit der Zeit hat sich nicht nur die Zahl der Gruppenmitglieder erhöht, auch der Wirkungsbereich wurde größer. Zurzeit zählt die Gruppe sechzehn feste Mitglieder im Alter von 11 bis 23 Jahren. Die Gruppe tritt nicht nur in Tschechien, sondern auch in Deutschland auf. Sie hat an verschiedenen Schlachten teilgenommen und dank dem dauerhaften Interesse der Zuschauer konnte sie allmählich ihre ursprüngliche gotische Orientierung auf einen viel größeren Zeitraum erweitern. Mit jeder neuen Epoche wurde das Sortiment der Gruppenkostüme, Waffen und hauptsächlich die Erfahrungen auf dem Gebiet der Fechtkunst reicher. Zurzeit hat die Gruppe Ausstattung und Ausrüstung von den vier wichtigsten historischen Epochen zur Verfügung. Wir bieten gerne auch Nachtauftritte im Feuerschein an. Auftrittsangebot: 1. Gotik - Kampfszenen mit verschiedenen Waffen (Stöcke, Schwerter, Äxte, Zweihandschwerter und Ketten). 2. Krčma u Držky – Theateraufführung (Die Schenke "Beim G´sicht").

Dětská skupina historického šermu Zlatý grál

Skupina historického šermu Zlatý grál vznikla v roce 1999. U jejího zrodu bylo šest mladých lidí, které zajímala nejen dávná historie středověku, ale také boj a život rytířů. Postupem času se rozšířil nejen počet členů skupiny, ale i její okruh působnosti. V současné době čítá skupina šestnáct stálých členů a to ve věku od 11 do 23 let. Skupina vystupuje nejen v Čechách, ale také v Německu. Zúčastnili jsme se už několika bitev a díky stálému zájmu diváků jsme postupně rozšířili původně gotické zaměření na mnohem širší časové období. Každá epocha obohatila naše zásoby kostýmů, zbraní a nabyli jsme hlavně zkušenosti z šermířského umění. Nyní jsme vybaveni výstrojí a výzbrojí čtyř hlavních historických období. V neposlední řadě neopomíjíme také nočním vystoupením, které je celé v záři ohňů. Nabídka vystoupení: 1. Gotika - Ukázky soubojů s různými zbraněmi a to s holemi, meči, sekerami, dvouručními meči a řetězy. 2. Krčma u Držky - divadelní představení.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,177 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB