Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Filmgruppe videoAktiv Regensburg (Produktion von Kurzspielfilmen) 
  • Filmová skupina videoAktiv Řezno (produkce krátkých filmů) 
  •  
  • Agricolaweg 3 
  • 93049 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Filmgruppe videoAktiv Regensburg (Produktion von Kurzspielfilmen)

Im März 1995 gründete Oskar Siebert, (seit 1986 aktiver Filmemacher vom Club Regensburger Film und Videoamateure und Mitglied BDFA), mit seiner Tochter Daniela und Ulrich Boin eine eigene künstlerische Filmgruppe mit dem Namen : videoAktiv Regensburg. Diese Filmgruppe konzentrierte sich auf die Produktionen von Kurzspielfilmen mit sozialkritischen Themen. Diese Themen wurden mit den Gruppen der Regensburger Schulen und Gymnasien bearbeitet und realisiert. Durch die hohe künstlerische und filmerische Qualität sowie durch die aktuellen Themen wurde videoAktiv Regensburg mit seinem künstlerischen Leiter, Autor, Kameramann und Regisseur Oskar Siebert, die erste künstlerische und kulturelle Gruppe der Stadt Regensburg, die den internationalen Durchbruch in der nichtprofessionelle Kinematographie geschafft hat.

Die Kurzfilme von Oskar und Daniela Siebert wurden bis bis Ende 2005 auf mehr als 300 internationalen non professional Film und Video Festivals repräsentiert. Die Kurzfilme haben nicht nur die nichtprofessionelle Kinematographie, sondern auch das Kulturleben der Stadt Regensburg repräsentiert. Sieberts Kurzfilme sind bekannt in Australien, Belgien, England, Frankreich, Guernsey, Italien, Irland, Kanada, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweiz, Tschechien und USA.

Für sein hohes kulturelles Engagement wurde Oskar Siebert, 1996 mit dem Kulturförderpreis der Stadt Regensburg, ausgezeichnet. videoAktiv Regensburg ist eine Gruppe von nichtprofessionellen Filmemachern, die Kurzfilme in deutsch-tschechischer Kooproduktion drehen. Ausführliche Informationen über diese sehr interessante und mit internationalen Preisen ausgezeichnete Initiative gibt es auf der Webseite ist in deutsch, tschechisch wie auch in englischer Sprache.


Autobiografischer Roman:
"Einmal ein Fremder, immer ein Fremder"
"Jednou cizincem, provzdy cizincem"

Filmová skupina videoAktiv Řezno (produkce krátkých filmů)

V březnu 1995 založil Oskar Siebert (od roku 1986 aktivní filmař Klubu Regensburger Film a Videoamateure a člen BDFA) se svojí dcerou Danielou a Ulrichem Boinem uměleckou filmovou skupinu s názvem: videoAktiv Regensburg. Tato filmová skupina se soustředila na produkce krátkých filmů na sociálně kritická témata. Tato témata byla zpracována a realizována se skupinami řezeňských škol a gymnázií. Díky svojí vysoké umělecké a filmařské kvalitě i aktuálním tématům se skupina videoAktiv Regensburg se svým uměleckým šéfem, autorem, kameramanem a režisérem Oskarem Siebertem, stala první uměleckou a kulturní skupinou města Řezna, která se dokázala mezinárodně prosadit v neprofesionální kinematografii.

Krátké filmy Oskara a Daniely Siebertových byly do konce roku 2005 představeny na více než 300 mezinárodních neprofesionálních festivalech filmu a videa. Tyto krátké filmy reprezentovaly nejen neprofesionální kinematografii, ale také kulturní život města Řezna. Siebertovy krátké filmy jsou známé v Austrálii, Belgii, Anglii, Francii, na ostrově Guernsey, v Itálii, Irsku, Kanadě, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Rusku, Švýcarsku, Česku a USA.

Za svoji vysokou kulturní angažovannost byl Oskar Siebert foku 1996 oceněn Cenou na podporu kultury města Řezna. VideoAktiv Řezno je skupina neprofesionálních filmařů, kteří točí krátké filmy v česko-německé koprodukci. Podrobné informace o této velmi zajímavé a mezinárodními cenami vyznamenané iniciativě najdete na webových stránkách, a to v němčině, češtině i angličtině.


Autobiografický román:
"Einmal ein Fremder, immer ein Fremder"
"Jednou cizincem, provzdy cizincem"

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,164 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,32 MB