Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blasorchester der Kunstgrundschule Český Krumlov (Krumau) 
  • Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov 
  •  
  • Kostelní 162 
  • 381 01 Český Krumlov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Blasorchester der Kunstgrundschule Český Krumlov (Krumau)

Das Blasorchester der Kunstgrundschule Krumau entstand im Jahre 1966. Gründer und langjähriger Dirigent war der Lehrer Bohuš Staněk. Zu Beginn spielten im Orchester auch Eltern der Schüler, die selbst Mitglieder von verschiedenen südböhmischen Blasorchestern waren. Allmählich erweiterte sich das Orchester bis auf 40 Schüler. Das Orchester ist bei Stadtfesten aufgetreten und hat an verschiedenen Festivals und Wettbewerben der Kunstgrundschulen teilgenommen.

Eine Reihe von Schülern dieses Orchesters spielte in führenden tschechischen Orchestern und in Militärmusikkapellen. Im Jahre 1994 übernahm Štefan Matunák die Leitung. Zusammen mit Musikschulen aus Slowenien, Österreich und Deutschland gründete er ein riesiges Orchester, das etwa 120 Mitglieder hatte und den Namen "JUNIOR EUROPA" trug. Den Dirigentenstab hat im Jahre 2001 der Lehrer Pavel Havlík übernommen. Zurzeit sind im Orchester überwiegend jüngere Schüler, weil die älteren inzwischen in verschiedenen Schulen in der ganzen Republik verstreut sind.

Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov

Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov vznikl v roce 1966. jeho zakladatelem a dlouholetým dirigentem byl učitel Bohuš Staněk. Z počátku v orchestru hráli i rodiče žáků, kteří sami byli členy různých jihočeských dechovek. Postupně se orchestr rozrostl až na 40 žáků. Vystupoval při slavnostních příležitostech města, zůčastnil se řady festivalů a soutěží ZUŠ.

Celá řada žáků tohoto orchestru dnes působí v předních českých orchestrech a vojenských hudbách. V roce 1994 převzal vedení orchestru tehdejší ředitel Štefan Matunák, který společně s hudebními školami ze Slovinska, Rakouska a Německa založil obrovské těleso, které mělo kolem 120 členů s názvem "JUNIOR EUROPA". Dirigentskou taktovku v roce 2001 převzal učitel Pavel Havlík. V dnešní době se orchestr skládá převážně s mladších žáků, protože starší žáci se rozprchli do různých škol po celé republice.
Rendert Time: 0,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB