Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stadtbibliothek in Volyně 
  • Městská knihovna ve Volyni 
  •  
  • náměstí Svobody 39 
  • 387 01 Volyně 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Stadtbibliothek in Volyně

Die Stadtbibliothek in Volyně wurde am Ende 19. Jahrhundert gegründet. Die Bibliothek gewährt heute traditionelle Verleihdienstleistungen in der Abteilung für erwachsene Leser und in der Abbteilung für Kinder und Jugendliche. Die Leser können Sonderbibliothekdienste wie z.B. bibliographische Informationsdienste, Verleih zwischen den Bibliotheken und Internet benutzen. Die Bibliothek organisiert auch Kultur- und Ausbildungsveranstaltungen, Vorlesungen, Exkursionen und Kulturveranstaltungen. Die Südböhmische Wissenschaftsbibliothek in Budweiß (České Budějovice) beauftragte sie mit den regionalen Funktionen. Seit 2005 benutzt die Bibliothek das moderne automatische Bibliotheksystem CLAVIUS.

Městská knihovna ve Volyni

Městská knihovna ve Volyni byla založena koncem 19. století. Knihovna dnes poskytuje tradiční výpůjční služby v oddělení pro dospělé čtenáře a v oddělení pro děti a mládež. Čtenáři mohou využívat speciální knihovnické služby, jako je např. bibliograficko-informační služba, meziknihovní výpůjční služba, internetové služby. Knihovna zajišťuje i kulturní a vzdělávací akce – přednášky, exkurze, kulturní pořady. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ji pověřila regionálními funkcemi. V roce 2005 přešla knihovna na modernější automatizovaný knihovní systém CLAVIUS, který využívá dodnes.
Rendert Time: 0,152 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB