Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Disco Time - DJ Oldřich Rajmont 
  • Disco Time - DJ Oldřich Rajmon 
  •  
  • Výstavní 864 / II 
  • 389 01 Vodňany 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Disco Time - DJ Oldřich Rajmont

DJ Oldřich Rajmon bietet Musikproduktion im Discostil. Er spielt für alle Generationen und sein Musikangebot umfasst: Disco, Musikbegleitung bei den Treffen, Festen und anderen Angelegenheiten. Die Wahl des Musikstils ist selbstverständlich nach der Absprache möglich. Technische Ausstattung: Ausgezeichnete Musik- und Lichttechnik, gezielt auf mittlere und kleine Räume, Typ der Apparatur und Lichttechnik nach der Absprache.

Disco Time - DJ Oldřich Rajmon

DJ Oldřich Rajmon nabízí zajištění hudební produkce v disco stylu. Hraje pro všechny generace a jeho hudební nabídka zahrnuje: disco, hudební doprovod na setkáních, oslavách a při ostatních příležitostech. Volba stylu hudby záleží pouze na domluvě. Technické vybavení: Velmi dobrá hudební i osvětlovací technika zaměřená na střední a malé sály, typ aparatury a osvětlovací techniky záleží opět na domluvě.
Rendert Time: 0,196 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB