Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Festung Volyně (Stadtmuseum Volyně) 
  • Tvrz Volyně (Městské muzeum Volyně) 
  •  
  • Školní 744 
  • 387 01 Volyně 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Festung Volyně (Stadtmuseum Volyně)

Das längliche Palastgebäude der Festung wurde bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erbaut und im 15. Jahrhundert vergrößert. So ist sie zu einer der umfangreichsten Wohnbauten unter den tschechischen Festungen geworden. Ursprung der äußeren Befestigung mit der Eckbastei geht auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurück. Die Festung diente seit dem 17. Jahrhundert als Kornspeicher und zurzeit wird es vom Stadtmuseum in Volyně genutzt. Der Hauptbau der Festung ist ein längliches zweistöckiges Gebäude.

Der viereckige Innenhof wird durch eine Mauer mit sechsseitiger, in den nordwestlichen Eckfirst eingebundener Bastei abgeschlossen. Der südwestliche und östliche Teil der Mauer existiert nicht mehr, man kann nur vermuten, welche Gestalt die Mauer an dieser Stelle hatte. Im Rahmen einer archäologischen Forschung wurden im Bereich des Innenhofs, aber auch unter dem Festungsgebäude Reste der ursprünglichen Bebauung entdeckt.

Tvrz Volyně (Městské muzeum Volyně)

Obdélná palácová budova tvrze byla vystavěna již během první poloviny 14. století a rozšířena v 15. století. Stala se tak jednou z nejrozsáhlejších obytných staveb v prostředí českých tvrzí. Vnější opevnění s nárožní baštou pochází z konce 15. století. Tvrz sloužila od 17. století jako sýpka a nyní ji užívá městské muzeum ve Volyni. Hlavním stavením tvrze je obdélná dvoupatrová budova.

Čtverhranné nádvoří je uzavřeno hradbou s nepravidelně šestibokou baštou zavázanou do severozápadního nároží. Jihozápadní a východní část hradby již neexistuje, jaká byla její podoba v těchto místech lze jen hádat. Archeologický výzkum objevil v ploše nádvoří i pod budovou tvrze zbytky zástavby, která tvrzi předcházela.
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB