Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Dekanatskirche der Geburt der ho. Jungfrau Maria, Vodňany 
  • Děkanský kostel Narození Panny Marie, Vodňany 
  •  
  • náměstí Svobody 1 
  • 389 01 Vodňany 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Dekanatskirche der Geburt der ho. Jungfrau Maria, Vodňany

Die Dekanatskirche der Geburt der hl. Jungfrau Maria wurde in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts von Meister Jaklik mit seinem Sohn Wenzel im gotischen Stil erbaut. In den 80er Jahren des 16. Jahrhunderts wurde das nördliche Schiff mit dem Kirchenchor und Flur hinzugebaut. Die Kirche wurde durch den Brand im Jahre 1722 beträchtlich beschädigt, danach wurde sie restauriert. Offenbar waren in dieser Zeit auf dem Kirchenturm die Stadtwappen von Vodňany, dem Tschechischem Königsreich und vom damaligen Dekan Vokoun aufgemalt. In den Jahren 1894 - 1897 wurde die Kirche nach Entwürfen von J. Mocker im gotischen Stil umgebaut. Das Interieur der Kirche wurde damals mit Wandfresken, von der Außenseite auf den Renaissance-Giebeln mit Sgraffiti und die Fenster im Presbyterium mit Bleiverglasung (Vitragen) nach den Vorschlägen von Mikoláš Aleš geschmückt. Für die Kirche hat man eine pseudogotische Einrichtung beschafft. Auf dem Gewölbe über dem Hauptaltar sind vier Karpfen von Vodnany gemalt. Die Entwürfe von Aleš zusammen mit Teilen aus dem damaligen barocken Mobiliar befinden sich in den Sammlungen des Museums und der Galerie Vodnany. Auf dem 64 m hohen Turm hängen 6 Glocken, von denen die größte mit dem Namen Mark im Jahre 1725 gegossen wurde. An der Südseite der Kirche steht der Missionskreuz aus dem Jahre 1853.

Děkanský kostel Narození Panny Marie, Vodňany

Děkanský kostel Narození Panny Marie byl postaven v gotickém stylu v 1. pol. 15. století mistrem Jaklíkem a jeho synem Václavem. V 80. letech 16. století byla přistavěna severní loď se zpěváckou kruchtou a předsíň. Kostel značně poškodil požár města r. 1722, poté byl restaurován. Patrně v té době byly na kostelní věži namalovány znaky města Vodňan, Království českého a tehdejšího děkana Vokouna. V letech 1894 – 1897 byl kostel regotizován R. Stechem podle návrhů J. Mockera. Interiér kostela byl tehdy vyzdoben nástěnnými freskami, zvenku na renesančních štítech sgrafity a okna v presbytáři vitrážemi podle návrhů Mikoláše Alše a bylo do něj pořízeno do pseudogotické zařízení. Na klenbě nad hlavním oltářem jsou namalováni čtyři vodňanští kapři. Alšovy návrhy spolu s částmi někdejšího barokního mobiliáře se nacházejí ve sbírkách vodňanského městského muzea a galerie. Na 64 metrů vysoké věži visí 6 zvonů, z nichž největší jménem Marek byl ulit r. 1725. U jižní strany kostela stojí misijní kříž z r. 1853.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,171 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB