Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Budvar Quintett - Blasmusik und moderne Musik 
  • Budvar Quintett - dechová hudba 
  •  
  • Boh. Kafky 24/1343 
  • 370 07 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Budvar Quintett - Blasmusik und moderne Musik

Die Kapelle Budvar Quintett entstand 1993. Ihr erstes Konzert erfolgte im Restaurant Salaš bei der Austellung „Die Erde, die Ernäherin“. Die Gründungsmitglieder waren Musikanten aus zwei der bekanntesten südböhmischen Blasmusiken Budvarka und Babouci. Die Kapelle Budvar Quintett lässt sich als eine dynamische Band aus Südböhmen charakterisieren. Das Repertoire ist sehr bunt und befriedigt sowohl die Anhänger der Blasmusik als auch den jüngeren und modern eingestellten Teil der Zuhörer. Das Repertoire umfasst mehr oder weniger bekannten Polkas, Walzer, Tangos, Märsche, Mazurkas, Tschardasch. Aus den moderneren Kompositionen spielen wir Swing, Blues, Dixie, Waltz, Samba, Bossanova, Country und Pop-Hits. Alle Kopositionen werden sorgfältig mit dem Situationsgefühl ausgewählt. Besetzung: Pavel Vokůrka - Harmonika, Jan Petráš – Schlagzeug, Marek Veselý - Tuba, Jaroslav Popelka - Waldhorn, Miroslav Pour - Trompete.

Budvar Quintett - dechová hudba

Skupina Budvar Quintett vznikla v roce 1993. První koncert se uskutečnil v restauraci Salaš na výstavě "Země Živitelka". Zakládajícími členy kapely byly muzikanti ze dvou nejznámnějších jihočeských dechovek Budvarka a Babouci. Budvar Quintett je malá dynamická kapela z Českých Budějovic. Repertoár souboru je velmi pestrý a uspokojí jak příznivce dechové hudby, tak i mladší a moderněji založenou část posluchačů. Repertoár obsahuje známé i méně známé polky a valčíky, tanga, pochody, mazurky i čardáše. Z modernějších skladeb hrajeme swing, blues, dixie, waltz, sambu, bossanovu, country a populární hity. Všechny skladby jsou pečlivě vybírány s citem pro danou situaci. Obsazení: Pavel Vokůrka - harmonika, Jan Petráš - bicí, Marek Veselý - tuba, Jaroslav Popelka - lesní roh, Miroslav Pour - trubka.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,288 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB