Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Galerie der Stadt Vodňany 
 • Městská galerie Vodňany 
 •  
 • náměstí Svobody 18 
 • 389 01 Vodňany 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Galerie der Stadt Vodňany

Die Galerie wurde 1967 dank eines/r großzügigen Geschenks/Spende von Dr. Blahomír Žahour gegründet, der seiner Geburtsstadt sein ganzes Vermögen in Form von Arbeiten seiner bereits verstorbenen Frau Anna Žahourová sowie seine eigenen Werke schenkte. Der neu entstehenden Galerie spendete er eine Kollektion von 150 Bildern von überwiegend tschechischen Malern des 19. und 20. Jahrhunderts. In dieser Kollektion sind Werke von Oldřich Blažíček, Václav Brožík, Ota Bubeníček, Jan Dědina, František Elhenický, Antonín Hudeček, Alois Kalvoda, František Kavan, Jan Kojan, Otakar Lebeda, Gustav Macoun, Alois Moravec, Jaroslav Panuška, Vojtěch Sedláček, Václav Špála, Joža Úprka, František Ženíšek usw. zu finden. Der Galeriebestand wurde später um 44 Zeichnungen von Mikoláš Aleš erweitert, die in den Jahren 1895 - 1902 zur Dekoration der hiesigen Kirche und der Schule in Protivín entstanden. In zwei Räumen wurden Gedenksäle der Schriftsteller František Herites und Julius Zeyer installiert. Seit 1973 betreibt die Stadtgalerie eine regelmäßige Ausstellungstätigkeit mit Fokus vor allem auf Präsentation von Werken tschechischer und regionaler bildender Künstler. Dauerexpositionen der Galerie: 1. Gedenksaal von František Herites, 2. Gedenksaal von Julius Zeyer, 3. Saal von Mikoláš Aleš, 4. Hörsaal, 5. Gang der Galerie.

Městská galerie Vodňany

Galerie byla založena v roce 1967 díky velkorysému daru Dr. Blahomíra Žahoura, který svému rodnému městu daroval veškerý svůj majetek v podobě prací jeho již zesnulé ženy Anny Žahourové i svá vlastní díla. Nově vznikající galerii daroval kolekci 150 obrazů převážně českých malířů 19. a 20. století. V této kolekci lze nalézt díla Oldřicha Blažíčka, Václava Brožíka, Oty Bubeníčka, Jana Dědiny, Františka Elhenického, Antonína Hudečka, Aloise Kalvody, Františka Kavana, Jana Kojana, Otakara Lebedy, Gustava Macouna, Aloise Moravce, Jaroslava Panušky, Vojtěcha Sedláčka, Václava Špály, Joži Úprky, Františka Ženíška. Fond galerie byl později doplněn o 44 kreseb Mikoláše Alše, které vznikly v letech 1895 - 1902 pro výzdobu zdejšího děkanského kostela a školy v Protivíně. Ve dvou místnostech byly instalovány pamětní síně spisovatelů Františka Heritese a Julia Zeyera. Od roku 1973 provozuje městská galerie pravidelnou výstavní činnost zaměřenou především na prezentaci díla českých a regionálních výtvarných umělců. Stálé expozice galerie: 1. Pamětní síň Františka Heritese, 2. Pamětní síň Julia Zeyera, 3. Sál Mikoláše Aleše, 4. Přednáškový sál, 5. Chodba galerie.
 • Öffnungszeiten:
 • April - September: Di-So: 09.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr Oktober - Dezember: Di-Do: 09.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr Fr: 09.00-12.00 Uhr So: 13.00-16.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 0.30 - 0.70
 • Otevírací doba:
 • duben - září: Út-Ne: 09.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin říjen - prosinec: Út-Čt: 09.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin Pá: 09.00-12.00 hodin Ne: 13.00-16.00 hodin
 • Vstupné v Kč: 10 - 20,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,190 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB