Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Club der Kreativen aus Vodňany - Künstlervereinigung 
  • Klub vodňanských výtvarníků 
  •  
  • náměstí Svobody 21 
  • 389 01 Vodňany 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Club der Kreativen aus Vodňany - Künstlervereinigung

Der Club der kreativen Gestalter aus Vodňany ist eine freiwillige und unabhängige Interessensorganisation, in der sich bildende Künstler aus Vodňany und Umgebung zusammengeschlossen haben. Der Club arbeitet im Einklang mit der Satzung. Mitglieder des Clubs können alle Bürger über 15 Jahre werden, die sich mit jedweder Form der bildenden Kunst beschäftigen und in Vodňany oder Umgebung ansässig sind. Die Zielsetzung des Clubs ist: 1. Bildende Künstler vereinen, deren Interessen vertreten und fördern, vor allem: a) Unterstützung bei der fachlichen Expansion, b) Organisation von Fachhilfe, c) Leistung von Beratungen, d) Sicherung von fachlichen Vorlesungen, e) Sicherung von Fachliteratur, f) Organisation weiterer Aktionen zur Unterstützung der künstlerischen Tätigkeit. 2. Die Interessen der Künstler in der Öffentlichkeit # vertreten 3. Ausstellungen der Arbeiten organisieren 4. Unterstützungen durch Sponsoren organisieren 5. Mit ähnlichen Organisationen in der Tschechischen Republik zusammenzuarbeiten.

Klub vodňanských výtvarníků

Klub vodňanských výtvarníků je dobrovolnou nezávislou zájmovou organizací, která sdružuje výtvarníky z Vodňan a okolí. Klub vyvíjí svoji činnost v souladu s přijatými stanovami. Členy klubu se mohou stát občané, kteří se zabývají jakoukoliv výtvarnou činností, jsou starší 15 let věku a trvale žijí ve Vodňanech nebo v okolí. Posláním Klubu vodňanských výtvarníků je: 1. Sdružovat výtvarníky s cílem hájit a prosazovat jejich zájmy, zejména: a) napomáháním v jejich odborném růstu, b) organizováním odborné pomoci, c) poskytováním konzultací, d) zajišťováním odborných přednášek, e) zajišťováním odborné literatury, f) organizováním dalších akcí zaměřených k podpoře jejich výtvarné činnosti. 2. Prosazovat zájmy výtvarníků na veřejnosti. 3. Organizovat výstavy jejich výtvarných prací. 4. Organizovat sponzorské podpory. 5. Spolupracovat s obdobnými organizacemi v České republice.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB