Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Festung Cuknštejn 
 • Tvrz Cuknštejn 
 •  
 • Údolí 152 
 • 373 35 Nové Hrady 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Festung Cuknštejn

Die Festungsruine Cuknštejn ragt fast in ursprünglicher Form etwa 3 km südwestlich von Nové Hrady in Novohradských horách über dem östlichen Teil des Parks Terčino údolí empor. Die Festung wurde am Ende des 15. Jhs. gebaut und ihr erster Besitzer war Vilém Pouzar von Michnice. Am Anfang des 17. Jhs. wurden Bearbeitungen im Stil der Renaissance durchgeführt. Die Dominante der Festung ist ein achtkantiger Turm, der zusammen mit Wohngebäuden den kleinen Hof umschließt. Über den Burggraben, der die Festung umgab, führte ursprünglich eine Fallbrücke aus Holz. Heute ist der Burggraben teilweise zugeschüttet. Die Festung war zwar kleiner als klassische Burgen, aber sie war geräumiger und komfortabler als typische Festungen, die im 14. Jh gebaut wurden. Es wechselten sich viele Eigentümer ab. In der Zeit des Tschechischen Ständeaufstands (1618 – 1620) wurde die Festung ins Herrengut des Geschlechts Buquoy eingegliedert. Zur Zeit hat die Festung Ing. Tomáš Pek aus Prag in seinem Besitz. Lage: Cuknštejn ist von der Ortschaft Světví (etwa 0,5 km) über einen unmarkierten Weg zugänglich. Es führt auch ein rot markierter Weg zur Anlage, der über Terčino údolí geht (etwa 3,5 km von dem Haupttor und 2 km von Horní Stropnice).

Tvrz Cuknštejn

Zřícenina tvrze Cuknštejn se tyčí v téměř původní podobě asi 3 km jihozápadně od Nových Hradů v Novohradských horách nad východní částí parku Terčino údolí. Tvrz byla postavena koncem 15. století a jejím prvním majitelem byl Vilém Pouzar z Michnic. Začátkem 17. století se dočkala renesančních úprav. Dominantou zříceniny je osmiboká věž, která spolu s obytnými budovami uzavírá malý dvůr. Přes hradní příkop, dnes částečně zasypaný, jenž obklopoval celou stavbu, původně vedl dřevěný padací most. Tvrz byla menší než klasické panské hrady, ale byla prostornější a úpravnější než tvrze typické pro 14. století. Vystřídala se zde řada majitelů. Za českého stavovského povstání (1618 - 1620) byla přičleněna k buquoyskému novohradskému panství. V současnosti ji vlastní Ing. Tomáš Pek z Prahy. Poloha: Cuknštejn je přístupný po neznačené cestě ze vsi Světví (asi 0,5 km) nebo po červené značce procházející Terčiným údolím (asi 3,5 km od hlavní brány a 2 km od Horní Stropnice).
 • Öffnungszeiten:
 • Die Festung ist gelegentlich zugänglich nach vorheriger Absprache mit dem Besitzer.
 • Otevírací doba:
 • Tvrz je přístupná příležitostně po předchozí dohodě s majitelem.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB