Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Historische Fechtgruppe Frejíř 
  • Skupina historického šermu Frejíři 
  •  
  • Jeronýmova 485 
  • 374 01 Trhové Sviny 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Historische Fechtgruppe Frejíř

Die historische Fechtgruppe Frejíř wurde 1997 auf Initiative der Brüder Roman und Stanislav Mikulecký gegründet. Am Anfang traten die Brüder selbst auf, aber allmählich kamen auch andere Mitglieder dazu. Die Gruppe hat zur Zeit 7 Mitglieder. Das Ensemble orientiert sich an die Epoche der herumziehenden Ritter ("Landsknecht") in der Zeit der Renaissance. Und auch wenn ab und zu in die Zeit der Gotik getaucht wird, stehen die herumziehenden Ritter in der Renaissance im Vordergrund. Stützpunkt ist die Burgruine Landštejn. Die Gruppe zählte schon kurz nach der Gründung zu den Personen, die zum engen Kreis der Freude der Kastellannin der herrlichen südböhmischen Burgruine Landštejn gehörten. Eine Zusammenarbeit besteht mit der Gruppe des historischen Fechtens RAGNAROK aus Praha (Prag).

Skupina historického šermu Frejíři

Skupina historického šermu Frejíří vznikla v roce 1997 na popud bratrů Romana a Stanislava Mikuleckých. Zpočátku vystupovali sami, ale postupně se přidávali i další členové. V současnosti čítá skupina 7 členů. Soubor se primárně zaměřuje na období lancknechtů a renesanční dobu. I když při některých akcích zabrousíme do gotiky, lancknechti a renesance vždy byli a vždy budou v popředí našeho zájmu. Krátce po příchodu prvních členů jsme měli možnost stát se osobami patřícími k užšímu kruhu přátel kastelánky nádherné jihočeské zříceniny hradu Landštejn, který se stal naší domovskou základnou. Často spolupracujeme s pražskou skupinou historického šermu RAGNAROK.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,199 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB