Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Festspiele Europäische Wochen e.V. 
  • Festival Evropské týdny e.V. 
  •  
  • Dr. Hans-Kapfinger-Str. 20 
  • 94032 Passau 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Festspiele Europäische Wochen e.V.

Festspiele Europäische Wochen Passau Die Europäischen Wochen, die im Jahre 1952 von amerikanischen Offizieren in Zusammenarbeit mit der Stadt Passau gegründet wurden, seither alljährlich von Mitte Juni bis Ende Juli stattfinden und von 1995 an unter der künstlerischen Leitung von Dr. Pankraz Freiherr von Freyberg stehen, sind ...

... das erste Festival, das sich im Nachkriegsdeutschland dem Europagedanken verschrieben hat, d.h. nicht nur kulturelle, sondern auch politische Ziele verfolgte und bis heute verfolgt.
... das einzige Festival in Europa, neben den Musikfestspielen Saar, das in drei europäischen Staaten stattfindet (Deutschland, Österreich, Tschechien).
... das einzige Festival in Deutschland, das sich mit einer derart großen Anzahl von Kunstsparten (Oper, Oratorium, Orchester-, Chor- und Solokonzert, Liederabend, Theater, Lesung, Film, Ausstellung sowie mit Vorträgen und einem Gesprächsforum) jedes Jahr einem neuen Thema widmet.
... ein Festival mit sehr kleinem, aber sehr effektivem Personalstab (während des ganzen Jahres im Büro: 5 Mitarbeiter, während des Festivals zusätzlich ca. 20 Techniker und 2 Kassendamen).

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Festival Evropské týdny e.V.

Festival Evropské týdny Pasov Evropské týdny, které byly založeny americkými důstojníky ve spolupráci s městem Pasovem v roce 1952, a které se od té doby konají každoročně od poloviny června až do konce července a od roku jsou umělecky vedeny Dr. Pankrazem Freiherr von Freyberg, jsou ...

... prvním festivalem, který se v poválečném Německu upsal evropské myšlence, to zn. že sledoval a dosud sleduje nejen kulturní, ale také politické cíle.
... jediným festivalem v Evropě, vedle hudebního festivalu Saar, který se koná ve třech evropských státech (Německo, Rackousko, Česko).
... jediným festivalem v Německu, který se každý rok věnuje jinému novému tématu v takovém počtu uměleckých odvětví (opera, oratorium, orchestrální, sborový a sólový koncert, písňový večer, divadlo, čtení, film, výstavy a přednášky).
... festivalem s velmi malým, ale velmi efektivním pořádajícím personálem (celoročně v úřadu: 5 pracovníků, během festivalu pak navíc ca. 20 techniků a 2 pokladní).

Další informace najdete na internetových stránkách!

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB