Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Laubenkeramik

Laubenkeramik ist eine eingeführte und prosperierende Firma, die im Januar 1989 durch Petr Uhlíř gegründet wurde. Ihre Haupttätigkeit ist die Herstellung von traditioneller handgedrehter verzierter Keramik. An jedem Produkt ist die fachliche und originelle Handarbeit der Handwerker zu erkennen. Die ursprüngliche Werkstatt und Produktion von Steingut wurde bereits vor 125 Jahren gegründet, heute befindet sie sich in neuen Räumlichkeiten. Dort entsteht mithilfe von geschickten Händen der Keramiker Garten- und Nutzsteingut, traditionelle Steintöpfe, Blumentöpfe, Schüsseln und Schmalztöpfe unserer Omas. Das Steingut wird mit klassischer, uralter Technologie gebrannt – mit Holz im Kasseler Ofen bei 1250 bis 1300 Grad Celsius. Die Keramik ist veredelte Erde, handgedreht, einige durch Ritztechnik oder anderen Techniken verziert. Sie wird in elektrischen Öfen bei 700 Grad Celsius gebrannt, danach glasiert und anschließend wieder gebrannt, diesmal bei 1150 Grad Celsius. Die höhere Temperatur des Brennprozesses sichert die ausreichende Härte und Nachhaltigkeit der Keramik. Die meisten Formen und Musterstücke der Keramik und groben Töpferei gehen aus den traditionellen südböhmischen Formen hervor, die weitgehend an die Bedürfnisse und Ansprüche des heutigen Kunden angepasst sind. Nach Absprache stellen wir auch Keramik auf Bestellung her.

Keramika z podloubí

Keramika z podloubí je zavedená a prosperující firma, založená v lednu 1989 panem Petrem Uhlířem. Její hlavní činností je výroba tradiční ručně točené zdobené keramiky. Na každém výrobku je zřejmá odborná a originální práce řemeslníků. Původní dílna a výroba kameniny byla založena již před 125 lety, nyní je přenesena do nových prostor. Tam pod šikovnýma rukama našich keramiků-točířů, vzniká zahradní a užitková kamenina, tradiční kameninové hrnce, květináče, mísy a sádláky našich babiček. Kamenina je pálena klasickou starodávnou technologií, dřevem v Kaselské peci na 1250 až 1300 stupňů Celsia. Keramika je ušlechtile zpracovaná hlína, ručně točená, některá zdobená rytím, nebo jiným způsobem zdobení. Dále je přepalována v elektrických pecích na 700 stupňů Celsia, poté glazována a následně opětovně pálena tentokrát na 1150 stupňů Celsia. Vyšší teplota výpalu zaručuje dostatečnou tvrdost a trvanlivost keramiky. Většina tvarů a vzorů keramiky i hrubé hrnčířiny vychází z tradičních jihočeských tvarů, přizpůsobených co nejvíce požadavkům a nárokům dnešního zákazníka. Po dohodě vyrábíme keramiku na zakázku.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,217 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB