Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kloster Gottesbarmherzigkeitskloster in Nové Hrady 
 • Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech 
 •  
 • Husova 2 
 • 373 33 Nové Hrady 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kloster Gottesbarmherzigkeitskloster in Nové Hrady

Das St. Peter und Paul Servitek-Kloster in Nové Hrady wurde 1678 vom Enkel des ersten Besitzers der Neuburger Herrschaft des Geschlechts Buquoy – Ferdinand Buquoy gegründet. Das Kloster ist eine kirchliche gemeinnützige Institution, deren erstrangiges Ziel das Leben der Ordensgemeinschaft ist. Aufgrund der Orientierung des Servitenordens folgt daraus weiter die geistliche Verwaltung der Pfarrgemeinden Nové Hrady, Horní Stropnice, Dobrá Voda, Hojná Voda und Rychnov bei Nové Hrady. Es finden natürlich auch Führungen durch das historische Klostergebäude aus dem 17. Jahrhundert statt, das in den Jahren 1992-1996 restauriert wurde. Das Kloster bietet außerdem Unterkunftsmöglichkeiten in Zimmern an, die während der Sanierung entstanden sind. Für Einheimische und Touristen versucht das Kloster ein möglich breites Spektrum an Geistes-, Kultur- und Bildungsaktionen anzubieten. Das Klostergebäude ist tetragonal, drei Seiten bilden den Gang und die Zellen der Ordensbrüder, das Parallelgebäude ist mit dem benachbarten St. Peter und Paul Kloster mit einem Gang verbunden. Zwischen den Antiken befindet sich der Paradiesgarten und von der südlichen Seite her knüpft sich an das Gebäude der Klostergarten an, der sich in die Stadtmauern einkeilt.

Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech

Klášter svatého Petra a Pavla řádu servitů v Nových Hradech založil vnuk prvního majitele novohradského panství z rodu Buquoy – Ferdinand Buquoy v roce 1678. Klášter je církevní nezisková instituce, jejímž prvořadým cílem je život řeholní komunity. Vzhledem k zaměření řádu servitů pak z toho dále vyplývá duchovní správa farností Nové Hrady, Horní Stropnice, Dobrá Voda, Hojná Voda a Rychnov u Nových Hradů. Samozřejmostí jsou i prohlídky historické budovy kláštera ze 17. století, zrekonstruované v letech 1992-1996. Klášter dále nabízí i ubytování v pokojích, které vznikly po již zmíněné rekonstrukci. Pro místní i pro návštěvníky se klášter snaží nabídnout, co nejširší spektrum duchovních, kulturních a vzdělávacích akcích. Budova kláštera je čtyřúhelníková, tři strany tvoří chodby a cely řeholníků. Čtvrtá, paralelní budova je spojena se sousedním kostelem sv.Petra a Pavla spojovací chodbou. V prostoru mezi antiky se nachází rajský dvůr a z jižní strany přiléhá k budově klášterní zahrada vklíněná mezi městské hradby.
 • Öffnungszeiten:
 • Juli-August Mo-Fr: 09.00 - 17.00 Uhr Sa: 09.00 - 18.00 Uhr So: 10.00 - 18.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 1.00 - 2.00
 • Otevírací doba:
 • červenec - srpen Po-Pá: 09.00 - 17.00 hodin So: 09.00 - 18.00 hodin Ne: 10.00 - 18.00 hodin
 • Vstupné v Kč: 25 - 50,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB