Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Glass-arts Galerie – Verkaufsgalerie 
 • Glass-arts galerie - prodejní galerie sklářského umění 
 •  
 • Krajinská 21 
 • 370 01 České Budějovice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Glass-arts Galerie – Verkaufsgalerie

Die Glass-arts Galerie ist eine Verkaufsgalerie für Glaskunst, geschliffenem, graviertem, bemaltem und verdichtetem Glas sowie von Glasplastiken. Zu finden ist sie direkt im historischen Stadtzentrum von Böhmisch Budweis. Es ist in einem Arkadenhaus untergebracht. Das gotische Gewölbe im Innern der Galerie ist ein Beispiel der handwerklichen Fertigkeit unserer Vorfahren.

Die Glass-arts Galerie zeigt historisches und verdichtetes Glas, di Originalität der Glaskünstler und die Kunst der tschechischen Glasmacher. In der Verkaufsgalerie finden die Besucher auch historisches Glas – originale Repliken von historischen Gläsern – geschaffen in Zusammenarbeit mit Glashistorikern und gefertigt mit ursprünglicher Glasmachertechnik in der Glashütte. Jede originelle Replik ist mit Hilfe von zugänglichen historischen Überlieferungen und Archiven in Tschechien, Deutschland, Italien, Holland oder anderen Ländern hergestellt.

In der Glass-arts Galerie entdeckt man so die Symbiose von modernem, künstlerischem und historischem Glas, ein Zertifikat eines jeden originellen Kunstwerkes, Glaserfachwissen des Besitzers und eine angenehme Atmosphäre für den Einkauf. Die Galerie präsentiert Glasobjekte, die mit Hilfe von alten Techniken entstehen, aber genauso mit Hilfe von neuen, modernen Trends im Bereich der Glasverarbeitung. Die Galerie stellt die Produktion vor, die sich auf Bewunderer des modernen Designs spezialisiert aber auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist und bietet Glasobjekte, die für die tägliche Nutzung gedacht sind, aber auch Objekte für Dekorationszwecke und ästhetische Ereignisse.

Glass-arts galerie - prodejní galerie sklářského umění

Glass-arts galerie je prodejní galerií sklářského umění, broušeného, rytého, malovaného, hutně zpracovaného skla a skleněných plastik. Najdete ji přímo v historickém centru města Českých Budějovic. Je umístěna v domě s podloubím a gotické klenby v interiéru galerie jsou ukázkou řemeslné zručnosti našich předků.

Glass-arts galerie nabízí autorské, historické a hutně zpracované sklo, originalitu sklářských výtvarníků a umění českých sklářů. V prodejní galerii najdete také historické sklo - originální repliky historického skla - vytvářené ve spolupráci se sklářskými historiky a prováděné originální sklářskou technikou ve sklářské huti. Každá originální replika je realizována za pomoci dostupných historických odkazů a archivů ať již z českých zemí, Německa, Itálie, Holandska, či jiných zemí.

V Glass-arts galerii tak objevíte symbiózu moderního, uměleckého a historického skla, certifikát originálu každého výtvarného díla, sklářskou odbornost majitele a příjemné prostředí pro Váš nákup. Galerie tak prezentuje skleněné objekty, které vznikají pomocí starých technik, stejně tak, ale s pomocí nových, moderních trendů v oblasti zpracování skla. Galerie představuje tvorbu, která je zaměřena jak pro ctitele moderního designu, tak ale i pro širokou veřejnost a nabízí skleněné objekty, které jsou určeny ke každodennímu užití, ale i objekty sloužící k dekorativním účelům a k estetickým zážitkům.
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Fr: 09.30 - 17.30 Uhr
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Otevírací doba:
 • po-pá: 09.30 - 17.30 h
 • Vstupné v Kč: zdarma
Rendert Time: 0,187 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB