Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kulturamt der Stadt Deggendorf 
 • Kulturní úřad města Deggendorf 
 •  
 • Oberer Stadtplatz 1 
 • 94469 Deggendorf 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Kulturamt der Stadt Deggendorf

Aufgaben des Kulturamtes: 01. Planung des kulturellen Angebotes der Stadt, Veranstaltungskalender 02. Förderung kultureller Beziehungen (z.B. Partnerschaften und Patenschaften) 03. Betrieb und Verwaltung eigener kultureller Einrichtungen, soweit nicht einem anderen Sachgebiet zugewiesen 04. Verwaltung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, wie z.B. Bürgerfest; Bairischer Mundarttag, Tag der Heimat, Anton-Brunner-Musikpreis, Deggendorfer Sommer-Traum-Party, Bayerisch-Böhmische Kulturwoche (alle 3 Jahre), Deggendorfer Hochschulpreis, Deggendorfer Kulturförderpreis, Sonderveranstaltungen, Kulturreisen zu den Partnerstädten und zu offiziellen Patenschaften 05. Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung der Kunst 06. kulturelle Unterstützung der Volks- und Heimatpflege 07. Unterstützung und Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen, soweit nicht Wirtschaftsförderung 08. Förderung der Volksbildung (Volkshochschulen, öffentliche Büchereien) 09. Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen Lebens 10. Verwaltung und Durchführung des Deggendorfer Christkindlmarktes 11. Verwaltung und Betrieb des Stadtarchivs 12. Verwaltung und Betrieb der externen und der Kulturveranstaltungen im Kapuzinerstadl, 13. Aufgaben des Stadtheimatpflegers und Archäologie mit Ausgrabungen, archäologischen Forschungen, Durchführung von archäologischen Veranstaltungen und Ausstellungen. Stadtheimatpflege einschließlich Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kulturní úřad města Deggendorf

Úlohy kulturního úřadu: 01. Plánování kulturní nabídky města, kalendář akcí 02. Podpora kulturních vztahů (např. partnerství a patronáty) 03. Provoz a správa vlastních kulturních zařízení, pokud nejsou přiděleny jiné oblasti 04. Správa a konání kulturních akcí, jako je např. městská slavnost; Bavorský den nářečí, Den vlasti, Hudební cena Antona Brunnera, Deggendorfská letní párty snů, Česko-bavorský týden kultury, Deggendorfská cena vysokých škol, Deggendorfská cena za podporu kultury, mimořádné akce, kulturní cesty do partnerských měst a k oficiálním patronům 05. Podpora opatření na podporu umění 06. Kulturní podpora péče o lidovou tradici a rodný kraj 07. Podpora vědeckých zařízení, pokud se nejedná o podporu hospodářství 08. Podpora vzdělávání lidu (vysokých škol pro vzdělávání dospělých, veřejných knihoven) 09. Spolupráce se zařízeními a skupinami z oblasti kulturního života 10. Správa a organizování Deggendorfských vánočních trhů 11. Správa a provoz městského archivu 12. Správa a provoz externích kulturních akcí a akcí konaných v budově Kapuzinerstadl, 13. Zajištění městské péče o národní svéráz a archeologie s vykopávkami, archeologických výzkumů, provádění akcí a výstav na archeologická témata. Městská péče o národní svéráz včetně památkové péče a ochrany památek.
 • Öffnungszeiten:
 • Montag-Freitag: 08.00-11.45 Uhr Montag-Donnerstag: 13.00-16.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • pondělí-pátek: 08.00-11.45 hodin pondělí-čtvrtek: 13.00-16.00 hodin
Rendert Time: 0,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB