Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Stadt Regensburg, Kulturreferat 
 • Město Regensburg, Kulturní referát 
 •  
 • Haidplatz 8 
 • 93047 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Stadt Regensburg, Kulturreferat

Das Kulturreferat der Stadt Regensburg stellt jedes Jahr viele interessante und vielseitige Veranstaltungen zum jeweiligen Jahresthema dar.

Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

In Regensburg findet sich ein großes Angebot für Schulklassen, Jugendgruppen und Familien mit Kindern. Das Kulturreferat der Stadt sendet auf Anfrage umfassende Infos zu. So gibt es u.a. „Interaktive Führungen für Schulklassen / Kinder- und Jugendgruppen“.

Regensburg - Erlebnisort 2000-jähriger Kulturgeschichte
Mit dem „document niedermünster“ wird ab Juli 2011 ein einzigartiges Geschichtsdokument auf rund 600 m² als museumspädagogische Maßnahme neu präsentiert.

Die archäologische Ausgrabungsstätte Niedermünster ist die größte ihrer Art in einem sakralen Gebäude in Bayern. Sie dokumentiert die wichtigsten Epochen der bayerischen und Regensburger Geschichte seit der Errichtung des Lagers Castra Regina im Jahre 179 n. Chr. und dokumentiert die Siedlungskontinuität vom 2. bis 12. Jahrhundert.

Sie ist in ihrer Art einzigartig, da sich durch die gleichzeitige Ablesbarkeit der aufeinander aufbauenden Schichten auf kleinstem Raum jedem Besucher (Schüler und Erwachsene) die historische Entwicklung erschließt.

Město Regensburg, Kulturní referát

Kulturní referát města Regensburg představuje každoročně mnoho zajímavých a mnohostranných akcí na příslušné roční téma.

Česko-německé místo setkávání


Řezno skýtá mnoho možností pro školní třídy, skupiny mládeže a rodiny s dětmi. Kulturní referát města zašle na požádání rozsáhlé informace, např. o "Interaktivních prohlídkách pro školní třídy / děti a skupiny mládeže".Regensburg - Zajímavé místo 2000leté kulturní historie
Od července 2011 je v Regensburgu na přibližně 600m² nově prezentována unikátní historická památka, „niedermünsterský dokument“, jako muzeálně pedagogické zařízení.

Archeologické naleziště Niedermünster je jedno z největších svého druhu, které se nalézá v sakrální stavbě v Bavorsku. Dokládá nejdůležitější období bavorských a řezenských dějin od roku 179 nl., doby vzniku římského legionářského tábora Castra Regina a dokumentuje kontinuitu osídlení od 2. do 12. století.

Toto místo je svého druhu jedinečné, protože umožňuje všem návštěvníkům (žákům i dospělým) po shlédnutí jednotnotlivých na sebe navazujících vrstev minulých epoch na malém prostoru, odkrýt historický vývoj v této oblasti.
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Mittwoch: 08.30-11.30 und 14.00-16.00 Uhr Donnerstag: 08.30-11.30 und 14.00-17.30 Uhr Freitag: 08.30-12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • pondělí - středa: 08.30-11.30 a 14.00-16.00 hod. čtvrtek: 08.30-11.30 a 14.00-17.30 hod. pátek: 08.30-12.00 hod.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB