Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bürgervereinigung Böhmerwälder Renaissance 
  • Občanské sdružení Šumavská renesance 
  •  
  • Besední 319 
  • 341 92 Kašperské Hory 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Bürgervereinigung Böhmerwälder Renaissance

Die Bürgervereinigung Böhmerwälder Renaissance ist eine gemeinnützige Organisation mit selbständigen Rechtsstatus. Die Mitglieder der Vereinigung sind Tschechen und Deutsche, durchwegs Profis in ihren Tätigkeitsbereichen. Die Vereinigung arbeitet aufgrund eines Partnerschaftsvertrags mit folgenden Einrichtungen, Initiativen bzw. Vereinigungen zusammen: Museum des Böhmerwaldes, Verein "Freunde der Burganlage Weißenstein e.V.", Grundkunstschule František Stupka in Sušice, Staatsburg Rabí, Römisch-Katholische Pfarrei Bergreichenstein und Mikroregion Böhmerwald – West. Ziele der Vereinigung: 1. Die kultur- und gesellschaftliche Vielfalt zu fördern und zu erweitern. 2. In einer Wechselbeziehung die progressive Entwicklung des Tourismus mit dem gemeinnützigen Engagement im kulturellen Bereich zu verbinden. 3. Informationen mit Blick auf die Vergrößerung der Attraktivität der Region Böhmerwald und Umgebung zu liefern. 4. Werbung und Durchsetzung der Prinzipien der Vereinigung unter Berücksichtigung der nachhaltigen Sicherung des Engagements einschließlich der personellen Voraussetzungen. 5. Unterstützung und aktive Realisierung von Denkmalsanierungen. Mit breiter Teilnahme der Öffentlichkeit traditionelle Gebräuche und das alte Handwerk bewahren und wiederbeleben. 6. Anregungen geben und bei der Realisierung von Kulturaktionen (Ausstellungen, Konzerte) mitarbeiten. 7. Aktiv die Tätigkeit von Museen und Galerien in der Region Böhmerwald und Umgebung unterstützen. 8. Fortsetzung und Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Bayern in den Regionen, die zum Wirkungsbereich der Bürgervereinigung Böhmerwälder Renaissance gehören bzw. zukünfitg gehören werden.

Občanské sdružení Šumavská renesance

Občanské sdružení Šumavská renesance je nevládní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou. Členy sdružení jsou občané české i německé národnosti, vesměs profesionálové v oborech jejich působnosti. Sdružení spolupracuje na základě partnerské smlouvy s těmito subjekty: Muzeum Šumavy, Spolek hradu Weissenstein v Bavorsku, Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici, Státní hrad Rabí, Římskokatolická farnost Kašperské Hory a Mikroregion Šumava - západ. Základní cíle sdružení: 1. Prosazovat a rozvíjet kulturně - společenskou rozmanitost. 2. Vykonávat obecně prospěšné činnosti v oblasti kulturně-vzdělávací v návaznosti na progresivní rozvoj turistického ruchu. 3. Informační činnost se zaměřením na zvyšování atraktivnosti regionu Šumavy a Pošumaví. 4. Propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života včetně rozvoje lidských zdrojů. 5. Podpora a aktivní uskutečňování obnovy památek. Za širší účasti veřejnosti zachovávat a oživovat tradiční zvyky včetně řemesel. 6. Podávat podněty a spolupracovat při realizaci kulturních akcí (výstavy, koncerty). 7. Podporovat aktivně činnost muzeí a galerií v rámci regionu Šumavy a Pošumaví. 8. Pokračování a zprogresivnění přeshraniční spolupráce s Bavorskem v oblastech, které jsou a budou základními skupinovými cíli občanského sdružení Šumavské renesance.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,202 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB