Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Burgruine Weißenstein 
 • Zřícenina hradu Weißenstein 
 •  
 • Weißenstein 
 • 94209 Regen 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Burgruine Weißenstein

Geschichte der Burg Die Burgruine Weißenstein mit ihrer exponierten Lage auf einer der höchsten Erhebungen des Pfahls zählt zu den bedeutendsten und größten Burganlagen des Bayerischen Waldes. Die Burg wurde etwa in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an zentraler Stelle am Handelsweg von der Donau nach Böhmen von den Grafen von Bogen errichtet. 1242 kam die Burg mit dem Aussterben der Grafen von Bogen in den Besitz der bayerischen Herzöge.

Die erste urkundliche Erwähnung des "castrum Weizzenstain" stammt aus dem Jahr 1244. 1308 erhielten die Ritter von Degenberg die Burg als Lehen, 1339/40 wird die Burg ihr Eigentum. In der Folge bringen die Degenberger zahlreiche Güter und Schlösser in ihren Besitz, haben höchste Ämter inne und verwalten große Gerichtsbezirke. Ihre wirtschaftliche Macht basiert auf Handel, Bergbau- und Weißbierbraurecht und Glashüttenvogteien.

1468 werden im Böcklerkrieg sämtliche Burgen der Degenberger - auch Weißenstein - belagert und zerstört. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde die Burg wieder aufgebaut. 1609 wurde das Pfleggericht Zwiesel-Weißenstein mit Amtssitz in der Burg Weißenstein eingerichtet. Ein zweites Mal wurde die Burg 1633 von den Schweden und dann erneut im Jahr 1742 vom Pandurenoberst Trenck im Österreichischen Erbfolgekrieg verwüstet.

Im 19. Jahrhundert war die Burgruine Ziel und Objekt für Künstler der Romantik und dem überregionalen Tourismus. 1991 - 1995 wurde die Burgruine saniert und ist seit 1966 im Besitz der Stadt Regen. Architektur der Burg Weißenstein ist eine hoch- und spätmittelalterliche "Höhenburg"-Anlage. Der Burgtypus entspricht einer sogenannten Axialanlage mit Frontturm im Nordwesten. Die axiale Aneinanderreihung der Gebäude resultiert aus dem reduzierten Platzangebot auf dem schmalen Felsenriff.

Die Burganlage weist eine Zweiteilung auf. Die Ober- oder Kernburg und die Unter- oder Vorburg:
 • Fünfeckiger, zweigeschossiger Burgturm mit Wehr- und Wohnfunktion,
 • viergeschossiger Mitteltrakt/Palas mit Wohn- und Repräsentationsräumen und Portalvorbau,
 • Südanbau mit Kammern und kleineren Stuben.
Unterburg:
 • Burgtorgebäude in Kombination mit Getreidekasten (heutiger Museumsbau),
 • Burgringmauer und Gebäude mit Gewölbekeller (vermutlich Ökonomiegebäude),
 • Pfleghaus mit Amts- und Wohnsitz des Pflegers und integrierter Burgkapelle (heutige private Glashütte),
 • "Hofgebäu" mit Durchfahrt und Naturaliengewölben,
 • Pferde- und Ochsenstallungen.

Eine Auswahl an Sachkulturobjekten aus dem Burgareal ist im Museumsgebäude zu besichtigen. Führungen jeden Mittwoch um 14.00 Uhr und nach Vereinbarung.

Sie erfahren Interessantes über:
 • die Geschichte der Burg,
 • die Archäologie der Burganlage,
 • über den Pfahl,
 • das Museum im "Fressenden Haus",
 • den einzigartigen Gläsernen Wald.

Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

Jetzt gehört die Anlage zum Besitz von H. Baron Eberhard v. Gemmingen-Hornberg in Friedenfels. Die Burgruine wird seit 1992 umfangreich saniert und archäologisch erforscht. Der Bergfried bietet einen herrlichen Panoramablick ins Fichtelgebirge, das Erzgebirge, den Kaiserwald, Oberpfälzer Wald und zeitweise auch in den Bayerischen Wald. Er ist durch eine kühne Treppenanlage zu erklimmen. Im Winter ausgeschilderte Langlaufloipen. Informationen in deutscher und tschechischer Sprache.

Zřícenina hradu Weißenstein

Zřícenina hradu Weißenstein na jednom z nejvyšších vrcholů křemenného útvaru Pfahl patří k nejvýznamnějším a největším hradním areálům Bavorského lesa. Hrad byl postaven hrabětem z Bogenu asi v polovině 12. století na centrálním místě na obchodní trase od Dunaje do Čech. Roku 1242 přešel hrad po vymření hrabat z Bogenu do vlastnictví bavorských vévodů.

První písemná zmínka o "castrum Weizzenstain" pochází z roku 1244. V roce 1308 získali hrad jako léno rytíři z Degenbergu, v letech 1339/40 se hrad stal jejich majetkem. V následující době získali Degenbergové do svého vlastnictví mnoho panství a zámků, zastávali nejvyšší úřady a spravovali velké soudní okrsky. Jejich hospodářská moc se opírala o obchod, horní právo, právo vařit světlé pivo a sklárenská fojtství.

V roce 1468 byly všechny hrady Degenbergů - také Weißenstein – obléhány a zničeny. V 15. a 16. století byl hrad opět vystavěn. Roku 1609 byl zřízen poručenský soudní obvod Zwiesel-Weißenstein se sídlem na hradě Weißenstein. Podruhé byl hrad vypleněn v roce 1633 Švédy a poté znovu v roce 1742 plukovníkem pandurů Trenck ve válce o rakouské dědictví.

V 19. století se zřícenina hradu stala cílem a objektem pro umělce romantismu a nadregionální turismus. V letech 1991 - 1995 byla zřícenina hradu zrekonstruována a je od roku 1966 ve vlastnictví města Regen. Architektura hradu Weißenstein je vrcholně a pozdně středověký výšinný hrad. Hradní typ odpovídá takzvané osové výstavbě s čelní věží na severozápadě. Osové řazení budov vyplývá z omezeného prostoru na úzkém skalním útesu.

Hradní areál je rozdělen na dvě části. Horní či centrální hrad a dolní či přední hrad:
 • pětiúhelná, dvoupatrová hradní věž s obrannou a obytnou funkcí,
 • čtyřpatrový centrální křídlo/palác s obytnými a repezentačními prostory a portálová přístavba,
 • jižní přístavba s komorami a malými pokoji.
Spodní hrad:
 • budova hradní brány v kombinaci se zásobníkem na obilí (dnes budova muzea),
 • obranná kruhová hradní zeď a budova s klenutým sklepem (pravděpodobně hospodářská budova),
 • poručenský dům se sídlem úřadu a bydlištěm poručníka a integrovanou hradní kaplí (dnes soukromá sklárna),
 • dvorní budova s průjezdem a klenbami,
 • stáje pro koně a chlévy s býky.

Výběr věcných kulturních objektů z hradního areálu je k vidění v budově muzea. Prohlídky se konají každou středu od 14.00 hodin a dle dohody.

Dozvíte se zajímavosti o:
 • historii hradu,
 • archeologii hradního areálu,
 • o křemenném útvaru Pfahl,
 • muzeu v "Fressendes Haus",
 • o jedinečném Skleněném lese.

Česko-německé místo setkávání

Nyní patří tento ojekt k majetku pana barona Eberharda v. Gemmingen-Hornberg-Friedenfelsu. Od roku 1992 je zřícenina hradu rozsáhle opravována a probíhá zde archeologický průzkum. Horský hřbet nabízí panoramatický rozhled do Smrčiny (Fichtelgebirge), Krušných Hor (Erzgebirge), Slavkovského lesa (Kaiserwald), Hornofalckého lesa (Oberpfälzer Wald) a Bavorského lesa (Bayerischen Wald). K této rozhledně se dostanete soustavou komplikovaných schodišť. V zimě jsou zde označeny běžkové trasy. Informace v češtině a němčině.
 • Öffnungszeiten:
 • Stets frei zugänglich.
 • Eintrittspreis in €: Erwachsene: 1.00 / Kinder: 0.50
 • Otevírací doba:
 • Hrad je volně dostupný.
 • Vstupné v Kč: dospělí: cca 25,- / děti: 15,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,186 Sek. | Speicherverbrauch: 4,11 MB / 4,32 MB