Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Štěpánek, Jan - Maler 
  • Štěpánek, Jan - malíř 
  •  
  • Dolní Bělá – Berk 81 
  • 331 52 Dolní Bělá 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Štěpánek, Jan - Maler

Jan Štěpánek ist im Jahre 1983 in Pilsen geboren und lebt seit seiner Kindheit in der Ortschaft Berk, die zur Gemeinde Dolní Bělá gehört. Nach dem Abschluss der Grundschule machte er zuerst die Arrangeur-Lehre an der Fachoberschule für Handel, angewandte Kunst und Design in Pilsen und seine Mittelstufe beendete er an der Integrierten Fachoberschule in Prag-Kobylisy. Seit dem Jahre 2004 studiert er die bildende Kultur an der Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen. Die Charakteristik seiner Werke: Die jüngsten veröffentlichten Arbeiten des Autors stammen aus dem Jahre 2004, wo er sich im Rahmen der Vorbereitungen für die Akademie der bildenden Künste mit den Studien der Meisterzeichnungen aus der Renaissance- und Barockzeit beschäftigte. Diese Arbeiten wurden im Rahmen seiner ersten Sonderausstellung im Dezember 2005 vorgestellt. Seine bildende Äusserung ist auf bedeutende Weise vom Atelier der Zeichenkunst (Vladivoj Kotyza und Václav Novák) und vor allem vom Atelier der Gemälde (Naděžda Škardová) beeinflusst, die er im Rahmen der bildenden Vorbereitung für die Westböhmische Fakultät durchging. Zur Zeit widmet er sich vor allem der Zeichen- und der Gemäldekunst mit naturlandschaftlicher Thematik.

Štěpánek, Jan - malíř

Jan Štěpánek se narodil v roce 1983 v Plzni a od dětství žije v osadě Berk patřící k obci Dolní Bělá. Po absolvování základní školy se nejprve vyučil aranžérem na Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu v Plzni a své středoškolské vzdělání dokončil na Integrované střední škole v Praze-Kobylisích. Od roku 2004 studuje výtvarnou kulturu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Charakteristika tvorby: Autorovy nejmladší zveřejněné práce pocházejí z roku 2004, kdy se v rámci příprav na Akademii výtvarných umění v Praze zabýval studiemi mistrovských kreseb z doby renesance a baroka, jež byly představeny v rámci jeho první samostatné výstavy v prosinci roku 2005. Jeho výtvarný projev je významně ovlivněn ateliérem kresby (Vladivoj Kotyza a Václav Novák) a především malby (Naděžda Škardová), kterými prošel v rámci výtvarné přípravy na ZČU v Plzni. V současné době se autor věnuje především kresbě a malbě s přírodně-krajinářskou tématikou.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB