Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Theatergesellschaft Lannovka 
  • Divadelní společnost Lannovka 
  •  
  • U zimního stadionu 1 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Theatergesellschaft Lannovka

Die Theatergesellschaft Lannovka ist ein Kinder- und Studententheaterensemble, das als Teil des künstlerischen Studios des Hauses für Kinder und Jugendliche in Budweiß und des Bürgervereins der Theatergesellslchaft Lannovka arbeitet. Repertoire: - Gespenst Cantervill – Spiel mit den Motiven von Oscar Wilde - Maskenstadt – Autorenaufführung von Vendula Tampierová -„Wenneseindringt“ – japanisches Märchen -„Aus dem Leben der Sís´ Saueren und Hans´ Puffer“ Ze života Sís Kyselých und Jeníků Placků

Divadelní společnost Lannovka

Divadelní společnost Lannovka je dětský a studentský divadelní soubor pracující jako součást uměleckého studia Domu dětí a mládeže České Budějovice a Občanského sdružení Divadelní společnost Lannovka. Repertoár: - Strašidlo Cantervillské - hra na motivy Oscara Wilda, - Město masek - autorské představení Venduly Tampierové, - "Kdyžzatejká" - japonská pohádka, - Ze života Sís Kyselých a Jeníků Placků - dětské představení.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB